برگۀ اطلاعات وزارت امور خارجه دربارۀ کمکهای انسان دوستانۀ ایالات متحده به غزه

Secretary Kerryامروز کری وزیر امور خارجه اعلام کرد که ایالات متحده مبلغ ۴۷ میلیون دلار را به منظور کمک به وضعیت انسانی در غزه اختصاص می دهد. این کمک ها عبارتند از:

  • ۱۵ میلیون دلار کمک به آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی (UNRWA) در واکنش به تقاضای کمک فوری ۶۰ میلیون دلاری برای غزه؛
  • سه و نیم میلیون دلار کمک امدادی فوری از طرف دفتر کمک به بلایای خارجی (OFDA) ، وابسته به آژانس توسعۀ بین المللی ایالات متحده (USAID)؛
  • ۱۰ میلیون دلار از موجودی تأمین بودجۀ دو طرفه که برای برآوردن نیازهای فوری انسانی تجدید جهت داده شده است و؛
  • هجده و نیم میلیون دلار کمک جدید دوجانبه برای امداد رسانی اضطراری.

این اعتبارات مالی، امداد رسانی حیاتی انسانی را شامل سرپناه، غذا، و ملزومات دارویی به فلسطینی ها درغزه تأمین می کنند. ایالات متحده به رفع نیازهای انسانی مردم فلسطین متعهد است و به نظارت نزدیک در وضعیت انسانی در آنجا ادامه خواهد داد.