11872086_1118585828154277_6839409992621701370_o

جان فاورو و پرزیدنت اوباما یک روز پیش از ایراد سخنرانی وضعیت کشور در ۲٠۱۲ (کاخ سفید)