Flag

An official website of the United States government

بیانیه سفیر میشل تیلور در افتتاحیه مجمع اجتماعی در ژنو
Official seal of the Department of State - Statement by Ambassador Michele Taylor

بیانیه میشل تیلور، سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در افتتاحیه مجمع اجتماعی در ژنو

19 در یک دقیقه بخوانید
2 نوامبر 2023

بیانیه میشل تیلور، سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در افتتاحیه مجمع اجتماعی در ژنو

۲ نوامبر ۲۰۲۳ 

۱۱ آبان ۱۴۰۲ 

از نظر ایالات متحده، بی معنی است که یک مقام از رژیم ایران، نقش ریاست «مجمع اجتماعی» یک روزه شورای حقوق بشر را بر عهده داشته باشد. اینکه نماینده ای از کشوری مانند ایران، که دست در نقض مداوم و آشکار حقوق بشر دارد، بر مسند ریاست مجموعه ای عهده دار ترویج و حفاظت از حقوق بشر بنشیند، امری غیر قابل قبول است. ایالات متحده با ایجاد مجمع اجتماعی در سال ۲۰۱۵ مخالفت کرد و در آن زمان خاطر نشان ساخت که این مجمع ضمن ایجاد هزینه های اضافی، کارایی محدودی دارد. و ایالات متحده هنوز مواضع اصولی خود را در این مورد حفظ کرده است. به طور کلی، علیرغم نگرانی هایمان در مورد کارایی مجمع اجتماعی‌، ما مطلقا از نشست، مکالمه و یا شرکت درهر گفتگویی درباره حقوق بشر به ریاست ایران امتناع می‌ ورزیم.

ما همراه با بسیاری از اعضای شورای حقوق بشر، عمیقاً از سرکوب مداوم مردم ایران توسط رژیم، از جمله از طریق فناوری، که موضوع اصلی مجمع اجتماعی امروز نیز است. نگرانیم. در هفته گذشته، جهان تنها شاهد آخرین نمونه از خشونتی بود که زنان و دختران ایران توسط دولت خود متحمل می شوند: آرمیتا گراوند،  یک دختر ۱۶ ساله، پس از اینکه بر طبق گزارش ها در متروی تهران به دلیل نداشتن حجاب مورد تعرض قرار گرفت، جان خود را از دست داد. این قضیه، در کنار خاطره دلخراش مرگ مهسا «ژینا» امینی، کمی بیش از یک سال پیش در حالی که در بازداشت پلیس به سر می برد، و بسیاری دیگر از داستان های آزار و اذیت، اجحاف و مرگ به دست رژیم، تصویری تلخ از خشونت های تحت حمایت دولت را ترسیم می کند که واقعیتی روزمره برای مردم ایران، به ویژه برای زنان و دختران است. سابقه تهران در منجلاب ظلم و ستم و نقض پی در پی حقوق بشر فرو رفته است. اینکه مقامات ایران هر گونه نقش رهبری را در کریدورهای سازمان ملل متحد، به ویژه در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر بر عهده گیرند، توهین به وجدان جمعی جامعه جهانی محسوب می شود.

با اینکه من و تیم من در مجمع اجتماعی امروز شرکت نخواهیم کرد، ایالات متحده در شورای حقوق بشر و با پایگاه گسترده ای از شرکا جهت پاسخگو قرار دادن ایران هر گاه که لازم بوده، فعالیت نموده است. نگرانی های عمیق ما باعث شد تا پاییز گذشته، به شدت از ایجاد کمیته حقیقت یاب حمایت کنیم؛ ابتکاری که برای بررسی واکنش های خشونت آمیز دولت ایران به اعتراضات مسالمت آمیز طراحی شد. ما سال گذشته، تلاش هایی را جهت برکناری ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد انجام دادیم. ما همچنان در هماهنگی با گروه گسترده ای از شرکا و متحدان، گام هایی را جهت مقابله با نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران بر می داریم. 

هر گفتگویی که توسط نمایندگان رژیمی هدایت شود که به طور مستمر و با مصونیت از محازات، حقوق بشر شهروندان خود را نقض می کند؛ نه تنها بی نتیجه، بلکه توهین به آرمان های مشترک ماست. مجمع اجتمایی امروز، هیچ نتیجه ای برای حقوق بشر مردم ایران و یا هیچ جای دیگر جهان به همراه نخواهد داشت.