بیانیه ی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیرامون فرمان اِعمال تحریم ها بر بخش های دیگر ایران

 

دهم ژانویه 2020

بیانیه ی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیرامون فرمان اِعمال تحریم ها بر بخش های دیگر ایران

امروز من رژیم ایران را در برابر حمله به کارکنان و منافع ایالات متحده مسئول می شناسم. در این راستا، رژیم ایران را از درآمد چشمگیری که ممکن است ایران برای تامین هزینه و حمایت از برنامه ی هسته ای، تولید موشک، تروریسم و شبکه های نیابتی تروریسم، و نفوذ مخرب منطقه ای هزینه کند، محروم می کنم

من یک فرمان اجرایی برای اعمال تحریم علیه هر فرد حقیقی یا حقوقی صادر کرده ام که در صنایع ساخت و ساز، تولید، نساجی، یا معدن اقتصاد ایران فعال است، یا هر کسی که در فعالیت های صنایع تحت تحریم ایران با آن کشور همکاری کند. این فرمان که امکان اجرای تحریم های قوی ثانویه را بر موسسات مالی خارجی می دهد،  اثر عمده ای بر اقتصاد ایران خواهد گذاشت

ایران همچنان حامی اصلی تروریسم در جهان است. رژیم ایران سربازان ارتش ایالات متحده، دیپلمات ها و غیرنظامیان آمریکایی، و شهروندان و منافع شرکا و متحدان ما را از راه نیروی نظامی و گروه های نیابتی خود، تهدید کرده است

 

ایالات متحده به مقابله با رفتار مخرب و بی ثبات کننده ی رژیم ایران ادامه خواهد داد. ایران هرگز اجازه نخواهد یافت سلاح هسته ای داشته باشد. این تحریم های تنبیه کننده ی اقتصادی تا زمانی که رژیم ایران رفتار خود را تغییر دهد، باقی خواهند ماند. ایالات متحده آماده است تا از صلح با همه ی صلح طلبان استقبال کند

ا