بیانیه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی درباره ادامه سرکوب معترضان در ایران

کاخ سفید

واشنگتن دی سی

برای انتشار فوری

۱۴ نوامبر ۲۰۲۲

۲۳ آبان ۱۴۰۱

بیانیه جیک سالیوان مشاور امنیت ملی درباره ادامه سرکوب معترضان در ایران

ما عمیقاً نگران گزارش های دریافتی از ایران مبنی بر دستگیری های دسته جمعی، محاکمه های ساختگی، و اکنون نیز حکم اعدام معترضانی هستیم که خواسته های مشروعی را علیه رژیمی مطرح می کنند که به طور سیستماتیک منکر آزادی و کرامت اولیه برای مردم خود است. این حکم اعدام همزمان با انتقال حسین رونقی، زندانی سیاسی، از زندان اوین به بیمارستانی در تهران پس از گزارش هایی مبنی بر شکنجه وی صادر می شود. جهان به ایران چشم دوخته است. نقض حقوق بشر توسط رژیم این کشور نباید بدون پیامد بماند. صدها معترض که قبلاً به دست مقامات رژیم ایران کشته شده اند، مستحق عدالت می باشند. شکنجه و بد رفتاری با زندانیان سیاسی مانند آقای رونقی باید متوقف شود. ایالات متحده با ایستادن در کنار شرکا و متحدان خود در سراسر جهان، از طریق تحریم ها و ابزارهای دیگر، پیگیر پاسخگویی مسئولین این ستمگری ها خواهد بود. ما از تحریم های جدیدی که امروز توسط اتحادیه اروپا و بریتانیا علیه ۲۹ فرد و سه نهاد ایرانی دست اندر کار سرکوب خشونت آمیز معترضان اتخاذ شد، استقبال می کنیم. ایالات متحده قاطعانه در کنار مردم ایران و خواسته های آنها ایستاده است.