Flag

An official website of the United States government

بیانیه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا امینی و سرکوب وحشیانه در ایران
The Great Seal of the United States - Statement by President Joe Biden

بیانیه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا امینی و سرکوب وحشیانه در ایران

3 در یک دقیقه بخوانید
15 سپتامبر 2023

۱۵سپتامبر ۲۰۲۳

۲۴ شهریور ۱۴۰۲

بیانیه جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا امینی و سرکوب وحشیانه در ایران

به مناسبت سالگرد درگذشت مهسا «ژینا» امینی، من و جیل به مردم سراسر جهان می پیوندیم تا یاد او و تک تک شهروندان شجاع ایرانی که توسط رژیم ایران به دلیل مطالبه مسالمت آمیز دموکراسی و کرامت اولیه انسانی کشته، زخمی یا زندانی شدهاند را گرامی بداریم.

همانطور که در سال گذشته شاهد بودیم، داستان مهسا با مرگ بی رحمانه او تمام نشد. او الهام بخش جنبش تاریخی- زن، زندگی، آزادی – بود که بر ایران و بر افرادی که در سراسر جهان به طور خستگی ناپذیر از برابری جنسیتی و احترام به حقوق انسانی خود دفاع می کنند تاثیر گذاشت. در مواجهه با تداوم ظلم و خشونت، شهروندان ایران همچنان به این جنبش و مبارزه خود برای آینده ای آزاد و دموکراتیک متعهد مانده اند. ایرانیان به تنهایی سرنوشت کشورشان را تعیین خواهند کرد، اما ایالات متحده همچنان با اقداماتی نظیر فراهم آوردن ابزارهایی جهت حمایت از توانایی ایرانیان برای دفاع از آینده خود، متعهد به ایستادن در کنار آنهاست. و ما همچنان بر ضد همه اشکال خشونت مبتنی بر جنسیت، علیه زنان و دختران در همه جا، از جمله زنان مدافع حقوق بشر که اغلب به دلیل استفاده از صدایشان هدف قرار می گیرند، زبان به اعتراض خواهیم گشود.

در طول یک سال گذشته، ایالات متحده به درخواست های مردم ایران پاسخ داده و کمپین دیپلماتیک بی سابقه ای را سازماندهی نموده است که منجر به حذف دولت ایران از کمیسیون مقام زن سازمان ملل متحد و ایجاد کمیته حقیقت یاب سازمان ملل جهت بررسی نقض حقوق بشرتوسط آنها شد. ما به تعداد فزایندهای از فعالان حقوق بشر کمک کردهایم تا پناهگاهی امن در ایالات متحده پیدا کنند. ما دسترسی ایرانیان به اینترنت را آسانتر کردیم: در اوج اعتراضات، سی میلیون ایرانی – تقریباً از هر سه نفر یک نفر – از ابزارهای ضد سانسور مورد پشتیبانی ایالات متحده استفاده می کردند. ما همچنین بیش از ۷۰ فرد و نهاد ایرانی مسئول حمایت از ظلم رژیم به مردم را تحریم کرده ایم. و امروز، تحریمهای بیشتری را علیه چند تن از فاحش ترین ناقضان حقوق بشر ایران اعلام می کنیم.

امروز – در حالی که مرگ دلخراش مهسا را به یاد می آوریم – مجددا بر تعهد خود نسبت به مردم شجاع ایران که رسالت او را دنبال می کنند، تاکید می کنیم. آنها با انعطاف و عزم خود به جهان الهام می بخشند. و ما همراه با متحدان و شرکای خود، در کنار آنها ایستاده ایم.