بیانیه رئیس جمهوری درمورد حمله در فرانسه

من قویا تیراندازی هولناک در دفتر مجله چارلی ابدو در پاریس را که بر اساس گزارشها منجر به کشته شدن ۱۲ تن شده است، محکوم می کنم. در این زمان دشوار به یاد قربانیان و مردم فرانسه هستیم و برایشان دعا می کنیم. فرانسه قدیمی ترین همپیمان آمریکاست و در نبرد علیه تروریستها، که امنیت مشترک ما و دنیا را تهدید می کنند، شانه به شانه در کنار آمریکا ایستاده است. مردم فرانسه بارها برای ارزشهای جهانی ای که نسلهای مختلف مردم ما از آنها دفاع کرده اند، به پا خاسته اند. فرانسه و شهر بزرگ پاریس، که این حمله ظالمانه در آن روی داده است، مثالی ماندنی را به دنیا ارائه می کنند که فراتر از بینش کینه توز این قاتلان باقی خواهد ماند. ما با مقامات فرانسوی در تماس هستیم و من به دولتم دستور داده ام تا هرگونه کمک مورد نیاز را برای آوردن این تروریستها به پیشگاه عدالت فراهم کنند.