بیانیه سخنگو در مورد عراق

White House logoایالات متحده حملات اخیر دولت اسلامی عراق و شامات(ISIL/داعش) درعراق را قویا محکوم می کند. ما همدردی خود را باخانواده های کشته شدگان ابراز می کنیم و بر تعهدمان به کمک به مردم عراق در مقابله شان با تهدیدی که ISIL متوجه عراق و منطقه می کند، تاکید می کنیم. اقدامات اخیر ISIL در موصل و نواحی اطراف بار دیگر نشان می دهد که این افراطیون چیزی جز مرگ و نابودی را دنبال نمی کنند. ایالات متحده در کنار رهبران عراق از همه طیفهای سیاسی، در حالی که اتحاد ملی لازم را برای موفقیت در مبارزه علیه ISIL می سازند، می ایستد. ما با کنگره همکاری خواهیم کرد تا “صندوق همکاری ضد تروریسم” جدیدی را حمایت کند که انعطاف پذیری و منابعی به منظور کمک به پاسخگویی به نیازهای فزاینده عراق در مقابل تهدید تروریستی رو به رشد ISIL فراهم  میکند. ما همچنین بر اساس “توافق چارچوب راهبردی” به فراهم کردن، و در صورت لزوم افزایش، کمک به دولت عراق برای کمک به ساخت توان این کشور برای متوقف کردن موثر و با دوام تلاشهای ISIL برای خرابکاری در عراق و منطقه ادامه خواهیم داد.