Flag

An official website of the United States government

بیانیه میشل تیلور سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون انتصاب سفیر ایران به ریاست
مجمع اجتماعی
2 در یک دقیقه بخوانید
25 می 2023

 

توسط هیئت اعزامی ایالات متحده در ژنو

۲۳ مه ۲۰۲۳

۲ خرداد ۱۴۰۲

بیانیه میشل تیلور سفیر ایالات متحده در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پیرامون انتصاب سفیر ایران به ریاست مجمع اجتماعی

ایالات متحده از ایفای نقش احتمالی سفیر ایران در ژنو به عنوان گزارشگر ارشد مجمع اجتماعی، نشستی سالانه در ژنو که در ماه نوامبر بر اساس قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برگزار می شود، به شدت شوکه شده است.

در حالی که ما قاعده چرخش منطقه ای در چنین نقش هایی را به رسمیت می شناسیم، چنین رویه ای نباید بر ترویج احترام به حقوق بشر و مسئولیت پذیری اولویت داشته باشد. انتصاب یک نماینده از کشوری با چنین سابقه رقت انگیز حقوق بشر اعتبار و عزم شورای حقوق بشر سازمان ملل و مجمع اجتماعی را به شدت تضعیف می کند. گزارش اخیر جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل، واقعیت تلخ نقض و تخلفات گسترده حقوق بشر در ایران، از جمله خشونت دولتی علیه زنان و دختران، اعدام های فراقانونی معترضان مسالمت جو و سرکوب آزادی بیان که حکایت از جنایات محتمل علیه بشریت دارد را افشا می کند.

ایالات متحده مدت ها بر این عقیده است که مجمع اجتماعی سالانه که در حاشیه شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل می شود، کاربرد محدودی دارد و باعث اتلاف بیهوده منابع می شود. انتصاب یک نماینده منصوب به ایران به ریاست این مجمع، فقط این ارزیابی را  تأیید می کند. تمرکز ظاهری امسال بر نقش علم، فناوری و نوآوری در ترویج حقوق بشر پس از بیماری همه گیر در پرتو این انتصاب، توخالی و عمیقاً نگران‌کننده است. این شنیع است که ایران که به دلیل بهره برداری از همین ابزارها جهت سرکوب حقوق بشر و محدود کردن آزادی بیان بدنام است، در رأس این مراسم یا هر مراسم دیگری مرتبط با حقوق بشر خدمت کند.

ما از همه کشور های عضو و ناظر شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهیم که اعتبار و انسجام شورا را با اتخاذ تصمیماتی که واقعاً نمایانگر اصول و ارزش‌ های مورد باور این نهاد است، در اولویت قرار دهند. این انتصاب بیشتر بر توجه فوری مورد نیاز جهت اصلاحات در سیستم حقوق بشر سازمان ملل تاکید می کند تا اطمینان حاصل شود کشورهایی که مرتکب نقض و تخلفات جدی حقوق بشر می‌شوند، در سمت‌ های رهبری که با مأموریت و ارزش های اصلی سازمان در تضاد است، قرار نخواهند گرفت.

تعهد ما به حمایت و ارتقای حقوق بشر در سراسر جهان تزلزل ناپذیر است. این رخداد اهمیت این ارزش‌ های بنیادی را تقویت کرده و انگیزه ‌ای برای ابراز مخالفت شدید ما با هر اقدامی که این ارزش ها را به خطر بیاندازد، فراهم می‌کند. ایالات متحده به استفاده از جایگاه خود در شورا در جهت افشای چنین بی توجهی هایی به ارزش‌ ها و اصول اساسی سیستم سازمان ملل، حمایت از انتصابات معتبرتر و تلاش برای ایجاد شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که پاسخگوتر، شفاف‌ تر و مؤثرتر باشد، ادامه خواهد داد.