Flag

An official website of the United States government

بیانیه کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، در مورد اعتراضات ایران و کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان
2 در یک دقیقه بخوانید
3 نوامبر 2022

 

بیانیه کامالا هریس، معاون رئیس جمهور، در مورد اعتراضات ایران و کمیسیون سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان

ایالات متحده همچنان در کنار زنان شجاع ایران که به صورت مسالمت آمیز برای حقوق اساسی و کرامت انسانی خود اعتراض می کنند، ایستاده است. همه مردم در ایران باید از حق آزادی بیان و حق تجمع برخوردار باشند و ایران باید به استفاده از خشونت علیه شهروندان خود که صرفاً خواستار آزادی های اساسی خود می باشند، پایان دهد.

ایالات متحده بر این باور است که نباید هیچ کشوری که به طور سیستماتیک حقوق زنان و دختران را پایمال می کند، در هیچ نهاد بین المللی یا سازمان ملل متحد که مسئول حمایت از همین حقوق است، نقشی ایفا نماید. مسئولیت کمیسیون زنان سازمان ملل متحد و اعضای آن «ترویج حقوق زنان» و رسیدگی به «مشکلات حوزه حقوق زنان است که نیاز به توجه فوری دارند». ایران با انکار حقوق زنان و سرکوب وحشیانه مردم خود نشان داده است که مناسب خدمت در این کمیسیون نیست. حضور ایران، یکپارچگی عضویت در این کمیسیون و تلاش برای پیشبرد مأموریت این کمیسیون را بی اعتبار می کند. به همین دلیل است که امروز ایالات متحده قصد خود را برای همکاری با شرکای خود جهت حذف ایران از کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد اعلام می نماید.

خطاب به همه معترضان باز هم می گویم، ما شما را می بینیم و صدای شما را می شنویم. من نیز مانند مردم سراسر جهان از شجاعت شما الهام گرفته ام. ما به پاسخگویی مقامات و نهادهای ایرانی مسئول اعمال خشونت علیه معترضان، ادامه خواهیم داد.