بیانیه نوروزی رئیس جمهور بایدن

بهار نمادی ابدی از تجدید حیات و تولد دوباره است همراه با نور و امید که دل های مردم را از ایالات متحده گرفته تا ایران، آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه، و اروپا پر می کند. این همان پیام و شادی نوروزی است که ما با یک سفره هفت سین در کاخ سفید گرامی می داریم. امسال شاید بیشتر از همیشه آن پیام به شدت مورد نیاز است. پس از این همه رنج و ضرر، به ما یادآوری می شود که روز های بهتری پیش رو هستند و همه ما باید با یکدیگر برای دستیابی به یک آینده مشترک توام با صلح، سعادت و تفاهم بیشتر، همکاری کنیم. همانطور که ما همچنان به پیشرفت در مقابل کووید-۱۹ ادامه می دهیم، امیدوارم به زودی جشن های مجازی ما به آن شادی و هم پیوندی باز گردد که در گردهمایی با خانواده و دوستان احساس می کنیم.

نوروز مبارک!‌