بیانیه رئیس‌جمهور درباره تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی

8 آوریل 2019

بیانیه رئیس‌جمهور درباره تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به‌عنوان سازمان تروریستی خارجی

امروز، رسماً برنامه دولت خود را برای تعیین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران (IRGC) از جمله نیروی قدس، به عنوان یک سازمان تروریست خارجی (FTO) بر اساس بخش 219 قانون مهاجرت و تابعیت اعلام می‌نمایم. این اقدام بی‌سابقه که به رهبری وزارت امور خارجه صورت می‌گیرد این واقعیت را به رسمیت می‌شناسد که نه تنها ایران کشوری حامی تروریسم است، بلکه سپاه پاسداران نیز به شکلی فعالانه در زمینه تروریسم به عنوان ابزاری برای حکومتداری مشارکت داشته، تأمین مالی آن را انجام می‌دهد و آن را ترویج می‌نماید. سپاه پاسداران ابزار اصلی هدایت و پیاده‌سازی اقدامات تروریستی آن در سطح جهان است.

این تصمیم نخستین باری است که تاکنون ایالات متحده بخشی از یک دولت دیگر را به‌عنوان سازمان تروریست خارجی شناخته است. این مسئله بر این واقعیت تأکید می‌کند که اقدامات ایران اساساً با سایر دولتها متفاوت است. چنین اقدامی به‌طور چشمگیری دامنه و مقیاس حداکثر فشار ما بر رژیم ایران را گسترش خواهد داد. این کار باعث می‌شود خطرات انجام کسب و کار یا پشتیبانی از سپاه پاسداران مثل روز روشن شود. اگر به انجام کسب و کار با سپاه پاسداران می‌پردازد، یعنی به حمایت مالی از تروریسم مشغول هستید.

این اقدام پیامی روشن برای تهران ارسال می‌کند مبنی بر اینکه حمایتش از تروریسم عواقب جدی دارد. ما همچنان به تشدید فشار مالی و بالا بردن هزینه‌های رژیم ایران در حمایت از فعالیت‌های تروریستی‌اش ادامه خواهیم داد تا زمانی که رفتار بدخواهانه و غیرقانونی خود را کنار بگذارد.