بیانیه سخنگوی شورای امنیت ملی ایالات متحده درباره ادای احترام وزیر امور خارجه ایران به رهبر حزب الله لبنان

White House logoایالات متحده تصمیم وزیر امور خارجه ایران، محمد جواد ظریف خوانساری بر قرار دادن حلقه گل بر روی قبر عماد مغنیه، رهبر سابق حزب الله لبنان  محکوم می کند. عماد مغنیه مسول اقدامات شنیع تروریستی بود که در نتیجه آن صدها انسان بی گناه از جمله شهروندان آمریکا کشته شدند. خشونت غیرانسانی که عماد مغنیه مرتکب شد – و حزب الله لبنان با حمایتهای مالی و نظامی ایران همچنان به انجام آن اقدامات در منطقه مشغول است – تاثیراتی به شدت مخرب و مهلک برای لبنان در منطقه داشته است.

تصمیم بر گرامی داشتن فردی که در چنین اقدامات شرورانه شرکت داشته و سازمانش همچنان فعالانه در سراسر دنیا از ترئریسم حمایت می کند، پیام اشتباهی را القا می کند و تنها به تنشهای منطقه می افزاید.