بیانیه رئیس جمهوری در مورد مرگ ستوان یکم معاذ الکساسبه

امروز ما در سوگ یکی از فرزندان اردن، ستوان یکم معاذ الکساسبه، که به طور ظالمانه و وحشیانه ای توسط تروریستهای ISIL (داعش) به قتل رسید، به مردم این کشور می پیوندیم. من از طرف مردم آمریکا عمیق ترین مراتب همدردی خود را به خانواده و عزیزان ستوان یکم الکساسبه، مردان و زنان شجاع نیروهای مسلح اردن، عبدالله دوم پادشاه اردن و مردم اردن ابراز می کنم.

ستوان الکساسبه برای همیشه تجسم شجاعت یک فرزند راستین اردن خواهد بود، که با هفت سال خدمتش در ارتش به خانواده و کشورش ارج نهاد. ستوان الکساسبه، به همراه دیگر همیهنانش و و دیگر اعضا عرب و بین المللی ائتلاف، پیشتاز تلاش برای تضعیف و شکست تهدید ناشی از داعش بود.

فداکاری، شجاعت و خدمت ستوان الکساسبه به کشورش و خانواده اش نماینده ارزشهای جهانی انسانی ایست که در مقابل ارزشهای بزدلانه و شرورانه داعش قرار دارند، که به طور گسترده ای در سراسر دنیا مردود شناخته شده اند. در حالی که ما با یکدیگر سوگواری می کنیم، باید به احترام فداکاریهای او برای شکست این آفت متحد بایستیم. امروز ائتلاف برای همه کسانی می جنگد که از نامردمی داعش آسیب دیده اند. یاد آنها است که عزم راسخی را برای فرستادن داعش و ایدئولوژی نفرت آمیز آن به اعماق تاریخ در ما و شرکایمان در ائتلاف قرار می دهد.