بیانیه پرزیدنت پیرامون اعمال توافق گام نخست در مورد برنامه اتمی جمهوری اسلامی ایران

توافق امروز مبنی بر اعمال برنامه مشترک اقدام که در ماه نوامبر اعلام شده بود، اولین بار در یک دهه گذشته است که جمهوری اسلامی ایران با اقدامات بخصوصی که پیشرفت برنامه اتمیش را متوقف می کند و بخشهای مهمی از این برنامه را به عقب باز می گرداند موافقت کرده است. ایران از ۲۰ ژانویه برای اولین بار شروع به حذف انباشت اورانیوم غنی شده با درصد بالای خود و برچیدن برخی تاسیساتی که امکان چنین غنی سازی ای را فراهم می کنند خواهد کرد. ایران پذیرفته است که با عدم نصب یا آغاز سانتریفیوژهای جدید یا استفاده از سانتریفیوژهای نسل جدید توان غنی سازی خود را محدود کند. بازرسی های جدید و متداول تر از تاسیسات اتمی ایران به دنیا امکان می دهد تا عمل ایران به تعهداتش را ارزیابی کند. برداشتن این گامها و دیگر قدمها با هم هدف ما را در ممانعت از دستیابی ایران به سلاح اتمی به یش می برند.

ایالات متحده و شرکایمان در گروه ۱+۵ – انگلستان، فرانسه، آلمان، روسیه و چین و همچنین اتحادیه اروپا – طی شش ماه آینده کمکهای معتدلی را ارائه خواهند کرد، تا زمانی که ایران به تعهداتش عمل کند و در حالی که ما پیگیر راه حلی جامع برای برنامه اتمی ایران هستیم. در این حین ما به اعمال جدی شبکه گسترده تر تحریمها ادامه خواهیم داد، و در صورتی که ایران از عمل به تعهداتش خودداری کند ما به سوی وضع تحریمهای بیشتر خواهیم رفت.

تحریمهای بی سابقه و دیپلماسی دشوار به ما کمک کرد تا ایران را به پای میز مذاکره بیاوریم و من از شرکایمان در کنگره، که آنها هم در پی هدف مشترک جلوگیری دستیابی ایران به سلاح اتمی هستند، سپاسگزارم. اعمال تحریمهای جدید در حال حاضر تنها خطر خارج کردن تلاشهای ما برای حل صلح آمیز این مسئله را از مسیر دارد و من هرگونه مصوبه را که در ضمن گفتگوها تحریمهایی جدید را اعمال کند وتو خواهم کرد.

با توافق امروز، ما پیشرفتی محکم داشته ایم. من از این گام مهم به جلو استقبال می کنم و ما اکنون بر کار حیاتی پیگیری راه حلی جامع که به نگرانیهای ما در مورد برنامه اتمی ایران بپردازد، تمرکز می کنیم. من هیچ تردیدی ندارم که رسیدن به این هدف چقدر دشوار خواهد بود، اما اکنون به خاطر امنیت ملی ما و صلح و امنیت جهانی زمان آن است که به دیپلماسی فرصت موفقیت بدهیم.