گزیده هایی از بیانیه ریاست جمهوری ایالات متحده به مناسبت روز جهانی زن

امروز در روز جهانی زنان ما باردیگر متعهد می شویم تا به جهانی دست یابیم که در آن هر دختر و زنی از مجموعه کاملی از حقوق و آزادی هایی که حق طبیعی اش هستند، لذت ببرد.

زنان و دختران همه روزه مشارکتهای فوق العاده ای در همه عرصه های کوششهای انسانی از جمله تجارت، آموزش، ورزش، هنر، علم، کشاورزی، فرزندداری و دولت می کنند. بدون این مشارکتها، اقتصادها نابود می شدند، جوامع شکست می خوردند و خانواده ها از هم می پاشیدند. با این وجود، در نقاط بسیاری از سراسر دنیا، زنان در تلاشند تا خودشان را از وضعیتی با عنوان شهروند درجه دو، ارتقاء دهند.

ما می دانیم زمانی که در امور زنان و دختران سرمایه گذاری می کنیم، تنها به آنها کمک نمی کنیم، بلکه به کل دنیا کمک می کنیم. آینده ای که در آن همه زنان و دختران سراسر دنیا اجازه دارند ترقی کنند و به استعدادهای بالقوه شان دست یابند، آینده ای روشن تر، صلح آمیزتر و سعادتمند تر برای همه ما خواهد بود.