بیانیه ریاست جمهوری به مناسب ماه رمضان

در حالی که ظهور هلال تازه ماه فرارسیدن ماه مبارک رمضان را به ارمغان می آورد، من و میشل گرم ترین تبریک های خود را به همه کسانی که فرائض این ماه را در ایالات متحده و در سراسر جهان به جا می آورند، تقدیم می کنیم.

ماه رمضان زمانی است که خانواده ها و جوامع در اجتماعات شادمانه ای که نشان گر سنت های غنی و متنوع جوامع و فرهنگ های اسلامی است، برای افطار و نیایش گرد هم می آیند.

این ماه همچنین زمانی به غایت روحانی برای تأمل و تجدید عهد برای افزایش شکرگزاری و هوشیاری نسبت به بخشندگی پروردگار است. مسلمانان هر روز ماه رمضان را با روزه گرفتن به عنوان روز طاقت صبورانه، و هر شب این ماه را با نیایش و قدردانی گرامی می دارند. این ماه زمانی برای تقویت ایمان، همدردی و گذشت، و پایداری به هنگام ناملایمات است. در این ماهِ بخشش، مسلمانان در سراسر جهان دست یاری به سوی کسانی که گرفتار جنگ، گرسنگی، فقر و بیماری هستند دراز می کنند. مسلمانان آمریکایی به دیگر هم میهنان خود می پیوندند تا به کسانی که از بخت کمتری برخوردار بوده اند خدمت کنند. آنها همچنین میزبان فعالیت های بین ادیان می شوند که سازنده تفاهم هستند و یادآور این است که ما به عنوان خانواده واحد آمریکایی در کنار هم ایستاده ایم. گوناگونی و میهن دوستی اجتماعات مذهبی آمریکا به همه ما نیرو می بخشد و آزادی ما برای عبادت یادآور ارزش های مشترکمان است.

من بار دیگر مشتاقانه در انتظار استقبال از مسلمانان آمریکایی در مراسم سالانه افطار کاخ سفید به منظور گرامی داشت ماه رمضان و قدرشناسی از خدمات مسلمانان آمریکایی در سرتاسر کشور هستم. از طرف خانواده من به خانواده های شما، ماه رمضان مبارک.