بیانیه سخنگو در مورد پرخاشگری ایران علیه عربستان سعودی و اسرائیل

کاخ سفید

دفتر سخنگو

۱۱ مه ۲۰۱۸

بیانیه سخنگو در مورد پرخاشگری ایران علیه عربستان سعودی و اسرائیل

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، در حالی که مردم ایران قربانی اقتصادی زمینگیر هستند، منابع را صرف صدور نفوذ بی ثبات کننده در سراسر خاور میانه می کند. تنها این هفته سپاه پاسداران راکتهایی را به سوی شهروندان اسرائیلی پرتاب کرد و [جنگجویان]نیابتی ایران در یمن موشک بالستیکی را به سوی ریاض پرتاب کردند. این اقدامات شاهد بیشتری هستند درباره اینکه اقدامات بیمحابا رژیم ایران خطری جدی را متوجه صلح و امنیت منطقه ای می کند. زمان آن است که کشورهای مسوول بر ایران فشار وارد کنند تا این وفتار خطرناک را تغییر دهد.