بیانیه کاخ سفید درمورد سالگرد حمله با سلاح شیمیایی سال ۲۰۱۳ در سوریه

کاخ سفید

دفتر سخنگو

۲۱ اوت ۲۰۱۷

بیانیه درمورد سالگرد حمله با سلاح شیمیایی سال ۲۰۱۳ در سوریه

امروز چهارمین سالگرد حمله مرگبار با سلاح شیمیایی رژیم سوریه است که بیش از ۱۴۰۰ تن را در غوطه، در حومه دمشق، کشت. این حادثه غم بار تلاشی جهانی را سرعت بخشید که منجر به نابودی بیش از ۱۰۰۰ تن سلاح شیمیایی سوریه شد. با این حال اسد در چهارم آوریل امسال ثابت کرد که بی هیچ تردیدی او هنوز این سلاحهای شنیع را در اختیار داشته و آماده است تا از آنها علیه غیر نظامیان بیگناه استفاده کند.

این حیاتی است که جامعه جهانی این حوادث غم بار را فراموش نکند. ما باید با یک صدا سخن بگوییم و با این هدف واحد اقدام کنیم که رژسم سوریه، و هر کنشگر دیگری که در فکر استفاده از سلاحهای شیمیایی است، دریابد که اقدام به آن منجر به عواقب جدی ای خواهد شد. همانطور که پرزیدنت روشن کرده است، ایالات متحده سهم خود را در پیشگیری از کاربرد و یا گسترش این سلاحها انجام خواهد داد. ما در کنار کشورهای متعدد دیگری که کنوانسیون سلاحهای شیمیایی را امضا کرده اند، به همکاری با هم برای ایجاد جهانی عاری از سلاحهای شیمیایی ادامه می دهیم.

مروز یادآوری مناسب است برای آن تعهد. ما دعوت خود را از همه کشورها، برای متحد ایستادن و خالی گذاشتن هیچ شبهه ای در مورد اینکه استفاده از سلاح شیمیایی تحمل نخواهد شد، تکرار می کنیم.