بیانیه پرزیدنت دونالد جی. ترامپ به مناسبت نوروز

کاخ سفید

دفتر سخنگو

۲۲ مارس ۲۰۱۷

بیانیه پرزیدنت دونالد جی. ترامپ به مناسبت نوروز

این هفته مایلم بهترین آرزوهایم را برای همه کسانی که در سراسر دنیا مناسبت باستانی و فوق العاده نوروز را جشن می گیرند، ارسال کنم. میلیونها نفر با پیشینه ایرانی، عراقی، ترکی، آسیای جنوبی و آسیای مرکزی در این روزها با خانواده هایشان جمع می شوند تا ورود بهار را جشن بگیرند.
نوروز به فارسی به معنی “روز نو” است. مناسبتی است برای جشن گرفتن آغازهایی جدید، حسی که به طور ویژه برای بسیاری از ایرانیانی که در دهه های اخیر به کشور ما آمدند تا شروعی تازه در سرزمینی آزاد داشته باشند، پر معناست.
برای سالیان بسیار من از دوستی خوبی با ایرانی-آمریکاییان، یکی از موفق ترین گروههای مهاجران در تاریخ معاصر کشور ما، لذت برده ام. آنها از پیشینه های مذهبی گوناگونی هستند، از جمله؛ مسلمان، کلیمی، مسیحی، زرتشتی و بهایی، اما همه آنها علاقه مشترکی برای میراثشان دارند.
مشهور است که کورش کبیر، یک رهبر امپراطوری باستانی پارس، گفته است: “آزادی، کرامت، و ثروت همه با هم شکل دهنده بزرگترین شادی بشریت هستند. اگر تو آن سه را به مردمت بدهی، عشق آنها برای تو هرگز نخواهد مرد.”
به مردم ایران و همه آنان که در سراسر دنیا نوروز را جشن می گیرند: از طرف مردم آمریکا، برایتان آزادی، کرامت و ثروت آرزو دارم.
نوروز پیروز. (نوروز شاد)