تصمیم دیوان عالی ایالات متحده درخصوص دستور اجرایی ریاست جمهوری

بیانیه هتر نوئرت، سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده پیرامون
تصمیم دیوان عالی ایالات متحده درخصوص دستور اجرایی ریاست جمهوری درباره “حفاظت از کشور دربرابر ورود تروریست خارجی به ایالات متحده”

بیانیه مطبوعاتی

هتر نوئرت

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

۲۶ ژوئن ۲۰۱۷

وزارت امور خارجه با هدف ارتقاء حداکثری امنیت کشور، دستور اجرایی ریاست جمهوری شماره ۱۳۷۸۰ در خصوص “حفاظت از کشور دربرابر ورود تروریست خارجی به ایالات متحده” را به شکلی منظم، مطابق با دستور متفق القول دیوان عالی و طبق یادداشت ریاست جمهوری صادره در ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷، که ما را به شروع اجرای این دستور در عرض ۷۲ ساعت موظف می کند، اجرا می کند.
وزارت امور خارجه پس از مشورت با وزارت دادگستری و وزارت امنیت میهن جزییات بیشتر را در مورد اجرا[ی این دستور اجرایی] در اختیار عموم قرار خواهد داد.
در حالیکه این دستور را به شکلی حرفه ای، منظم و به هنگام اجرا می کنیم، مسافران به ایالات متحده و شرکای صنعت گردشگری را مطلع خواهیم ساخت. ما همچنین با شرکایمان در اجرای برنامه پذیرش پناهندگان در تماس هستیم، و آنها را از تغییراتی که اجرایی می شوند، آگاه خواهیم ساخت.