روز سوزان بی. آنتونی سال ۲۰۱۸

کاخ سفید

دفتر سخنگو

۱۵ فوریه ۲۰۱۸

روز سوزان بی. آنتونی سال ۲۰۱۸

 

امروز کشور ما سالروز تولد یک آمریکایی قهرمان، رهبر جنبش حقوق مدنی، و پیشرو جنبش حق رای زنان – سوزان بی. آنتونی را  بزرگ می دارد.

سوزان بی. آنتونی که در سال ۱۸۲۰ به دنیا آمد، در زمانی زیست که زنان سراسر کشور ما قادر نبودند تا از همه حقوق و موهبتهای آمریکا برخوردار شوند. در بسیاری از ایالات زنان نمی توانستند تحصیلات عالیه را دنبال کنند، مالک زمین باشند، بر درآمدشان کنترل داشته باشند و یا در یکی از اولیه ترین جلوه های دموکراسی ما – حق رای دادن – شرکت کنند. اما سوزان بی. آنتونی جسارت آن را داشت که کشوری را تجسم کند که در آن صدای زنان از همان احترامی برخوردار باشند که صدای پدران، برادران و همسرانشان برخوردار می شوند. او جامعه ای را تجسم کرد که در آن “زنان به ساختن قوانین و انتخاب قانون گذاران کمک کنند”. او کشوری را تجسم کرد که از حقوق و مواهب همه آمریکاییان، و بی توجه به رنگ پوستشان، جنسیتشان و یا دیگر خصوصیات فیزیکیشان، حفاظت کند.

مبارزه با نابرابری یکی از  پر اهمیت ترین اهداف سوزان بی. آنتونی شد، در حالی که او مسیر را برای نوزدهمین متمم قانون اساسی ایالات متحده هموار می کرد. تلاشهای خستگی ناپذیر او برای تبلیغ برای حقوق زنان به تغییر مسیر تاریخ بشریت کمک کرد. کار او کمک کرد تا کشور ما اصول عادلانه برجسته شده در  بیانیه بدوی نیات در کنوانسیون سنکا فالس را – که می گوید مردان و زنان به طور برابر توسط خدا خلق شده اند – دریابیم.

اگرچه او هرگز به نتیجه رسیدن تلاشهای عمرش را ندید، بی شک میراثی ماندگار را، که نسلهای زیادی از آمریکاییان را الهام بخش بوده است، از خود بر جای گذاشت. مهمتر از آن اینکه میلیونها زن قادر بوده اند از ثمره زندگی او  در تمام ابعاد زندگی آمریکایی و در همه ابعاد صنعت آمریکایی برخوردار شوند. او الهام بخش ماست تا به تشکیل اتحادی کاملتر ادامه دهیم، و به ما یادآوری می کند که حفظ حقوق برابر برای همه افراد در بر گیرنده  حفاظت و ترویج ارزش و قداست همه زندگیهای انسانی است و از جمله زندگی هنوز به دنیا نیامده.

امروز بسیاری از رهبران و اندیشمندان کشور ما زنان هستند و ما به تعداد بیشتری احتیاج داریم. آنها برای موفقیت و  عظمت آمریکا ضروری هستند و به در هم شکستن موانع، در هر جا که آنها را ببینند، ادامه می دهند. در روز سوزان بی. آنتونی ما بر تعهد کشورمان  به پیشبرد فرصتهای برابر برای همه آمریکاییان، تاکید دوباره می کنیم. و  تعهد می دهیم تا اطمینان حاصل کنیم از اینکه دختران جوان در سراسر کشورمان همیشه قادر خواهند بود تا با اطمینان به اینکه هر آرزویی دست یافتنی است، به آینده نگاه کنند.