گزاره برگ:‌ ترورها و فعالیت های تروریستی برون مرزی رژیم ایران

رژیم ایران از زمان رویکار آمدن در سال ۱۹۷۹ (۱۳۵۷) در ترورها، توطئه ها و حملات تروریستی در بیش از ۴۰ کشور جهان دست داشته است.  مقامات ارشد ایرانی اظهار داشتند كه ایران  مخالفانش در كشورهای دیگر را برای «سرکوب» و «وارد کردن ضرباتی قاطعانه به آنها»  مورد تعقیب و به طور مداوم تحت نظارت قرار می دهد.   کارزار ترور جهانی ایران شامل ۳۶۰ مورد ...
مطالب بیشتر»

این خط هواپیمایی ایرانی خشونت و ترور را گسترش می دهد

  ماهان ایر، بزرگترین خط هواپیمایی تجاری ایران، تنها مسافران را منتقل نمی کند، بلکه تسلیحات و پول را برای تروریسم و خشونت در سراسر خاورمیانه نقل و انتقال می دهد. این ارزیابی از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده صورت گرفته است که در ابتدای امسال شرکت ها و شبکه هایی را شناسایی کرد ...
مطالب بیشتر»
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر ∨