آتنا دائمی

نام: آتنا دائمی شغل: فعال حقوق بشر تاریخ دستگیری: ۲۹ مهر ۱۳۹۳ اتهام: اجتماع و تبانی و فعالیت تبلیغی علیه نظام”، توهین به مقدسات و رهبری” و “اختفای ادله جرم” حکم: ۷ سال حبس مطالب بیشتر»
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر ∨