این خط هواپیمایی ایرانی خشونت و ترور را گسترش می دهد

  ماهان ایر، بزرگترین خط هواپیمایی تجاری ایران، تنها مسافران را منتقل نمی کند، بلکه تسلیحات و پول را برای تروریسم و خشونت در سراسر خاورمیانه نقل و انتقال می دهد. این ارزیابی از سوی وزارت خزانه داری ایالات متحده صورت گرفته است که در ابتدای امسال شرکت ها و شبکه هایی را شناسایی کرد ...
مطالب بیشتر»
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر ∨