بیانیه مارک تونر در مورد شهروندان آمریکایی محبوس در ایران

وزارت امور خارجه ایالات متحده دفتر سخنگو بیانیه مارک تونر، معاون سخنگو ۲۷ آوریل ۲۰۱۷ شهروندان آمریکایی محبوس در ایران هیات آمریکایی در حاشیه جلسه ۲۵ آوریل کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای برنامه جامع اقدام مشترک در وین، نگرانی جدی خود را در مورد شهروندان آمریکایی محبوس و مفقود شده در ایران، با هیات ایرانی ... مطالب بیشتر»
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر ∨