وحید صیادی نصیری

نام: وحید صیادی نصیری شغل: فعال سیاسی تاریخ دستگیری: ۱۳ اکتبر ۲۰۱۶ اتهام: “توهین به مقام رهبری” و “تبلیغ علیه نظام” حکم: ۸ سال حبس او در اسفند ۱۳۹۶ آزاد شد.   مطالب بیشتر»
بیشتر نشان بده، اطلاعات بیشتر ∨