Flag

An official website of the United States government

انجام اقدامات جهت مبارزه با سرکوب فراملی رژیم ایران
Red stamp with the word "sanction" in Persian. Background text reads, "Network targeting Iranian Regime opponents" repeated in Persian. The Iranian calendar date 9 Bahman 1402.

ایالات متحده و بریتانیا امروز در اقدامی مشترک، تحریم‌ هایی را علیه ۱۱ فرد به دلیل ارتباط با یک شبکه بزهکار اعمال می نمایند که دگراندیشان خارجی و مخالفان رژیم ایران را به دستور وزارت امنیت و اطلاعات ایران هدف ترور قرار می داده است.

48 در یک دقیقه بخوانید
29 ژانویه 2024

انجام اقدامات جهت مبارزه با سرکوب فراملی رژیم ایران 

بیانیه مطبوعاتی 

متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 

۲۹ ژانویه ۲۰۲۴  

۹ بهمن ۱۴۰۲  

ایالات متحده و بریتانیا امروز در اقدامی مشترک، تحریم هایی را علیه ۱۱ فرد به دلیل ارتباط با یک شبکه بزهکار اعمال می نمایند که دگراندیشان خارجی و مخالفان رژیم ایران را به دستور وزارت امنیت و اطلاعات ایران هدف ترور قرار می داده است. افراد تحریم شده امروز در شبکه ای دخیلند که اقدامات سرکوب فراملی، از جمله ترور و آدم ربایی های متعدد را انجام داده و همچنین چندین عملیات را در ایالات متحده طرح ریزی کرده اند. 

وزارت خزانه داری این اقدام را در رابطه با کیفرخواست علنی شده توسط وزارت دادگستری و اداره تحقیقات فدرال انجام می دهد. 

ایالات متحده به استفاده از همه ابزارهای موجود جهت پاسخگو قرار دادن رژیم ایران به دلیل تلاش جهت گسترش سرکوب در سطح بین المللی، و همچنین نقض مداوم حقوق بشر علیه شهروندان خود و اقدام در جهت ایجاد بی ثباتی در منطقه خاورمیانه و فراتر از آن ادامه خواهد داد.  

وزارت اطلاعات و امنیت یک نهاد مورد تحریم ایالات متحده است. وزارت خزانه داری این اقدامات را بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۵۵۳ انجام می دهد که دارایی افراد خاصی را با توجه به نقض جدی حقوق بشر توسط دولت ایران مسدود می نماید. برایاطلاعات بیشتردر مورد این تحریم، به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه نمایید.