Flag

An official website of the United States government

ایالات متحده تحریم هایی را علیه شبکه های بین المللی حامی تروریسم اعمال می کند
2 در یک دقیقه بخوانید
17 سپتامبر 2021

ایالات متحده آمریکا اعضای یک شبکه مالی مستقر در لبنان و کویت را که از تامین کنندگان بودجه حزب الله هستند و همچنین اعضای یک شبکه بین المللی تسهیل کنندگان مالی و شرکت های صوری را که در حمایت از حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت می کنند، مورد تحریم قرار می دهد. این شبکه ها ده ها میلیون دلار از طریق سیستم های مالی منطقه ای پولشویی کرده و عملیات مبادله ارز و تجارت طلا و لوازم الکترونیکی را به نفع حزب الله و نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رهبری کرده اند. این اقدام متعاقب اصلاحیه فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ مبارزه با تروریسم، انجام می گردد.

حزب الله از درآمد حاصل از این شبکه ها جهت تامین مالی فعالیت های تروریستی و همچنین تداوم بخشیدن به عدم ثبات در لبنان و سراسر منطقه، استفاده می کند. ایالات متحده آمریکا در هدف قرار دادن این شبکه ها انعطاف نشان نخواهد داد و ما در جهت مختل کردن فعالیت های آنها به اقدامات خود ادامه خواهیم داد.

حزب الله به طور فزاینده ای به دنبال منابع درآمد افزوده جهت تقویت خزانه های خود می باشد. ما از دولت های سراسر جهان می خواهیم اقدامات لازم را جهت اطمینان از بهره نبردن حزب الله و دیگر گروه های تروریستی از قلمرو و مؤسسات مالی آنها، انجام دهند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد اقدامات امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه کنید.

https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy0362