ایالات متحده از نقطه عطف مهم در مذاکرات صلح افغانستان استقبال می کند

ایالات متحده از توافقی که امروز توسط گروه های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان اعلام شد، استقبال می کند. این توافق یک نقطه عطف مهم در مذاکرات صلح افغانستان است که از ١٢ سپتامبر ٢٠٢٠ در حال انجام بوده است. این توافق قوانین و روندهایی را که دو طرف از زمان آغاز گفتگو ها درباره آنها مذاکره کرده اند، وضع می کند. این گروه ها تصمیمات مهمی را گرفته اند که مذاکرات آنها پیرامون یک ره نگاشت سیاسی و یک آتش بس جامع را هدایت خواهد کرد.

ما  به هر دو طرف به دلیل پشتکار و تمایل آنها برای یافتن زمینه های مشترک تبریک می گوییم. این دستاورد نشان دهنده این است که جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان مصمم، قادر به غلبه بر تفاوت ها  و آماده مقابله با مسائل دشوارهستند. آنچه که حاصل شده، امیدی برای موفقیت در دستیابی به توافق سیاسی برای این درگیری بیش از چهل ساله است. ایالات متحده از قطر به دلیل نقش آن به عنوان یک میزبان و تسهیل کننده گفتگوها تشکر می کند.

پیشرفت سریع در یک ره نگاشت سیاسی و آتش بس امری است که مردم افغانستان بیش از هر چیز دیگری می خواهند. ایالات متحده، همراه با اکثریت جامعه بین المللی از روند صلح به منظور دستیابی به این هدف، حمایت خواهد کرد. با آغاز مذاکرات در یک ره نگاشت سیاسی آتش بس دائمی، ما نیز در تلاش برای کاهش جدی خشونت و آتش بس با همه طرفین سخت کار خواهیم کرد.

– مایک پامپئو، وزیر امور خارجه