بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون درخصوص حمله با سلاح شیمیایی در سوریه

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون

۴ آوریل ۲۰۱۷

حمله با سلاح شیمیایی در سوریه

ایالات متحده قویا حمله با سلاح شیمیایی در استان ادلب را، سومین اتهام استفاده از چنین سلاحی تنها در ماه گذشته، محکوم می کند. گزارشهایی مبنی بر مرگ دهها تن، از جمله بسیاری کودک، موجود است. در حالی که ما این وضعیت وحشتناک را زیر نظر داریم، واضح است که بشار اسد چنین عمل می کند: با توحشی بی رحمانه و بی شرمانه. آنان که از او دفاع می کنند و او را حمایت می کنند، از جمله روسیه و ایران، نباید هیچ توهمی در مورد اسد یا نیات او داشته باشند. هرکس که از سلاح شیمیایی برای حمله به مردم خود استفاده کند، نمایش دهنده بی توجهی اساسی به شرافت انسانی است و باید مسوول نگاه داشته شود.

همچنین واضح است که این درگیری هولناک، که اکنون در هفتمین سال خود است، نیازمند آتش بسی واقعی است و حامیان جنگجویان مسلح در منطقه باید از عملی شدن آن اطمینان حاصل کنند. ما بار دیگر از روسیه و ایران می خواهیم تا از نفوذ خود در رژیم سوریه استفاده کنند تا تضمین کنند که چنین حملات وحشتناکی هرگز دوباره تکرار نشوند. روسیه و ایران به عنوان تضمین کنندگان خودخوانده آتش بس در آستانه نیز مسوولیت اخلاقی سنگینی در قبال این مرگها بر عهده دارند.