بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون به مناسبت سالگرد حملات تروریستی یازدهم سپتامبر

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون

۱۱ سپتامبر ۲۰۱۷

به مناسبت سالگرد حملات تروریستی یازدهم سپتامبر

امروز ما قربانیان حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ را به یاد می آوریم و قهرمانانی را که در آن روز جانهای زیادی را شجاعانه نجات دادند، و حتی جان خود را فدا کردند، ارج می نهیم. شهامت آنها در آن روز هنوز نمونه ایست از سرشت مردم آمریکا در مواجهه با اهریمن. اگرچه کشور ما در آن روز مجروح شد، امروز ما به دنیا یادآوری می کنیم که تروریسم هرگز ایالات متحده را شکست نخواهد داد.

این روز همچنین سالگرد تراژدی غم انگیزی است که در آن چهار آمریکایی، من جمله دو همکار ما از وزارت امور خارجه، در حمله تروریستی ای در بنغازی در لیبی، در آن کشته شدند. فقدان آنها همواره در قلبهای ما سنگینی خواهد کرد.

یاد و قلب ما با آنهاییست که عزیزانشان را در حملات تروریستی از دست داده اند. ما به متوقف کردن افراطیونی که حمله به بیگناهان را برنامه ریزی، ممکن و اجرا می کنند متعهد می مانیم.