بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون به مناسبت عید قربان

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون

۳۱ اوت ۲۰۱۷

به مناسبت عید قربان

درحالی که زیارت سالانه در مکه و مدینه رو به پایان است، من برای همه مسلمانان سراسر جهان عید قربانی غنی و آمرزیده را آرزو می کنم.

عید قربان، که به جشن قربانی هم معروف است،  زمانی خاص است که میلیونها مسلمان اعمال خیرخواهانه انجام می دهند، به یاد آنانی هستند که محتاج ترند و با خانواده و دوستان جشن می گیرند. زمانی است که در آن مسلمانان با پیشینه های گوناگون با هم دعا می کنند و در صلح تعمق می کنند.

وزارت امور خارجه ایالات متحده برای همه مسلمانان جهان عیدی شاد را آرزو می کند.

عید مبارک، حج مبرور