بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون درباره حمله تروریستی در کابل، افغانستان

وزارت امور خارجه ایالات متحده

دفتر سخنگو

بیانیه وزیر امور خارجه تیلرسون

۳۱ مه ۲۰۱۷

درباره حمله تروریستی در کابل، افغانستان

ایالات متحده قویا حمله مرگبار امروز در کابل را محکوم می کند.

ما مراتب تسلیت خود را به خانواده ها و دوستان آنان که کشته و زخمی شده اند ابراز می کنیم، از جمله شرکای افغان ما، اعضا جامعه دیپلماتیک و جهانی، و هر شهروند بیگناه افغان. ما برای بهبود سریع اعضا آمریکایی و افغان مشغول به کار در سفارتمان و دیگران که در این حمله مجروح شده اند، دعا می کنیم، و نیروهای امنیتی، پلیس و شاغلین در حرفه پزشکی افغان را که اولین پاسخ دهندگان در صحنه بودند، می ستاییم.

تعهد آمریکا به افغانستان در برابر این اقدام بی رحمانه و بزدلانه، خدشه ناپذیر است، ایالات متحده در کنار دولت و مردم افغانستان می ایستد و به حمایت از تلاشهایشان برای رسیدن به صلح، امنیت و شکوفایی کشورشان، ادامه می دهد.