بیانیه مارک تونر در مورد احکام سیامک و باقر نمازی

وزارت امور خارجه ایالات متحده
بیانیه مارک تونر، معاون سخنگو
۱۸ اکتبر ۲۰۱۶
احکام سیامک و باقر نمازی

ما عمیقا در مورد اخبار حاکی از آنکه شهروندان ایالات متحده، سیامک نمازی و باقر نمازی هر یک به ۱۰ سال حبس محکوم شده اند نگرانیم. سیامک نمازی برای بیش از یک سال است که ناعادلانه در ایران محبوس شده است. بنا بر گزارشها پدرش باقر نمازی، که “صندوق کودکان ملل متحد” (UNICEF) او را یک کارمند محترم پیشین نامیده است، نیز نا عادلانه در اواخر ماه فوریه ۲۰۱۶ محبوس شد. ما خصوصا نگران گزارشها در مورد وخامت سلامت و شرایط او هستیم.
ما به درخواستهای اخیر سازمانهای جهانی و متخصصان حقوق بشر سازمان ملل برای آزادی فوری همه شهروندان آمریکایی ناعادلانه محبوس در ایران، از جمله سیامک و باقر نمازی می پیوندیم، تا آنها بتوانند به خانواده های خود بپیوندند.
ما همچنین احتراما بر اهمیت همکاری ایران با ایالات متحده برای تعیین جای آقای رابرت لوینسون، که در مارس ۲۰۰۷ در جزیره کیش در ایران ناپدید شد، تاکید می کنیم. همانطور که پرزیدنت اوباما در ژانویه گذشته گفت، ما تا زمانی که خانواده لوینسون دوباره کامل نشده است، از پای نمی نشینیم.