تورج هوشمندزاده

تورج هوشمندزاده در ۲۶ سپتامبر ١۹۷۷ متولد شده است و ورزشکار ایرانی-آمریکایی (مادر آمریکایی و پدر ایرانی) فوتبال آمریکایی است. او اولین بار در سال ۲۰۰١ به عضویت در تیم “سینسیناتی بنگالز” در لیگ حرفه ای فوتبال آمریکایی (NFL) آمریکا در آمد. او در دانشگاه نیز در تیم فوتبال ایالت اورگان بازی کرد. او همچنین در سال ۲۰۰۹ در تیم “سیهاوک سیاتل”، در سال ۲۰١۰ در “بالتیمور ریونز” و در سال ۲۰١١ در تیم “اوکلند ریدرز” بازی کرد.