وزارت خزانه داری آمریکا رییس بانک مرکزی ایران را بخاطر انتقال میلیون ها دلار برای حزب الله تحریم کرد

وزارت خزانه داری ایالات متحده

١۵ مه ٢۰١٨

وزارت خزانه داری ایالات متحده رییس بانک مرکزی ایران و یک بانک عراقی را بدلیل انتقال میلیونها دلار برای نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم می کند

امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) تحریمهایی را علیه رئیس و یک مقام ارشد بانک مرکزی ایران، یک بانک عراقی و رئیس آن، و یک مقام کلیدی حزب الله را که همگی میلیونها دلار را از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حزب الله منتقل کرده اند، وضع کرد. آنها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ و به عنوان “تروریستهای جهانی تعیین شده به طور خاص”، که تروریستها و آنان را که از تروریستها یا اقدامات تروریستی حمایت می کنند، هدف قرار می دهد.
وزیر خزانه داری، استیو تی. منوچن گفت: “رئیس بانک مرکزی ایران به طور مخفیانه میلیونها دلار را از جانب نیروی قدس سپاه پاسداران و از طریق بانک مستقر در عراق “بانک اسلامی البلاد” برای تقویت و حمایت از اهداف خشونت آمیز و تندروآنه حزب الله، منتقل کرده است. وحشتناک، اما غیر تعجب انگیز است که عالی ترین مقام بانکی ایران برای تسهیل تامین مالی گروههای تروریستی مانند حزب الله با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبانی می کند و از آن طریق هر اعتباری را که می توانست به عنوان رئیس بانک مرکزی در حفاظت از صداقت آن موسسه داشته باشد، خدشه دار می کند. ایالات متحده سوءاستفاده بی شرمانه و روزافزون ایران از سیستم مالی جهانی را اجازه نخواهد داد. جامعه جهانی باید علیه تلاشهای گمراه کننده ایران برای حمایت مالی از تروریستهای نیابتی اش، هوشیار باشد.”
اقدام امروز ، استفاده ایران را از یک شبکه بانکی حیاتی قطع می کند و در پی اخلال یک شبکه تبادل ارز خارجی وابسته به نیروی قدس سپاه پاسداران که، میلیونها دلار را از طریق امارات متحده عربی کسب می کرد، صورت می گیرد. هر دو اقدام در پی مسدود کردن توان ایران در سوء استفاده از سیستمهای مالی آمریکا و منطقه ای هستند. این اقدامات، کارزار جدی علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماموران نیابتی آن را، که وزارت خزانه داری در این دولت هدایت می کند، ادامه می دهند. این اقدامات بر مبنای تصمیم روز هشتم ماه مه پرزیدنت ترامپ مبنی بر توقف مشارکت ایالات متحده در برجام و آغاز وضع مجدد تحریمهای ایالات متحده، که قبلا بر اساس برجام لغو شده بودند، از جمله علیه بانک مرکزی ایران، صورت می گیرند.
نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ در اکتبر ۲۰۰۷ تحریم شد. سازمان مادر نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، خود نیز بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، و به خاطر حمایتش از نیروی قدس، و در تطابق با قانون “مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم”، در ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ تحریم شد.
در اکتبر ۱۹۹۷ حزب الله توسط وزارت امور خارجه و به عنوان “سازمان خارجی تروریستی” و در اکتبر ۲۰۰۱ و بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به عنوان تروریست جهانی به طور خاص تعیین شده، تعیین شد. حزب الله در ژانویه ۱۹۹۵ در الحاقیه ای به فرمان اجرایی ۱۲۹۴۷، که تروریستهایی را که تهدید به اخلال در روند صلح خاور میانه می کنند هدف قرار می دهد، هدف قرار گرفت و همچنین در اوت ۲۰۱۲ بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۵۸۲، که حکومت سوریه و حامیانش را هدف قرار می دهد، تحریم شد.

رئیس بانک مرکزی ایران و یک مقام ارشد دفتری

OFAC ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران را به خاطر کمک، تامین مالی، یا فراهم کردن حمایت مالی، تجهیزاتی و یا فنآوری از، یا حمایت مالی یا دیگر خدمات به یا در حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تحریم کرد. سیف برای انتقال میلیونها دلار در ارزهای مختلف جهانی از طریق سیستم جهانی مالی برای کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تامین مالی فعالیتهایش در دیگر کشورها، با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبانی کرده است. سیف همچنین از انتقال مبالغ مربوط به نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به بانک اسلامی البلاد، یک بانک مستقر در عراق که امروز تحریم می شود، حمایت کرده است.
در نتیجه اقدامات امروز، ولی الله سیف و علی طرزعلی مشمول تحریمهای ثانویه بر مبنای “مقررات تحریمهای مالی ایران”، که علاوه بر دیگر اختیارات، قانون جامع تحریمهای ایران و کاهش سرمایه گذاری مصوب ۲۰۱۰را اعمال می کند، می شوند.
OFAC بر اساس “مقررات تحریمهای مالی ایران” می تواند باز کردن و حفظ حساب کارگزاری و یا حساب برای پرداختها را در ایالات متحده، توسط موسسه مالی خارجی که آگاهانه معامله عمده را برای مامور یا وابستگان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یا افراد تحریم شده بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، در رابطه با حمایت ایران از تروریسم بین المللی یا فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲، در رابطه با گسترش سلاحهای کشتار جمعی و وسیله انتقال آنها توسط ایران، ممنوع کرده و یا شرایط محدود کننده سختی بر آن وضع کند.
تحریم امروز ولی الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران، و علی طرزعلی، دستیار مدیر دفتر بین الملل در بانک مرکزی ایران، شامل بانک مرکزی ایران نمی شود. اما به واسطه تصمیم پرزیدنت ترامپ در هشتم ماه مه ۲۰۱۸، مبنی بر خروج ایالات متحده از برجام، از هفتم اوت ۲۰۱۸، دولت ایالات متحده تحریمهایی را مجددا اعمال خواهد کرد که به معاملاتی خاص با بانک مرکزی ایران، از جمله تحریم بر خرید یا کسب اسکناس دلار آمریکا توسط حکومت ایران، گسترش می یابد. علاوه بر این، در پنجم نوامبر ۲۰۱۸ تحریمهایی مضاعف علیه افرادی که آگاهانه به برخی معاملات عمده با بانک مرکزی ایران وارد می شوند، اعمال خواهند شد.

بانک اسلامی البلاد و رییس و مدیر عامل آن

دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا “ارس حبیب”، رییس و مدیر عامل بانک اسلامی البلاد را بدلیل کمک، حمایت یا تامین مالی، تجهیزاتی یا فنآوری برای خدمات مالی یا غیره به یا در حمایت از نیروی قدس سپاه پاسدران تحریم می کند. ارس حبیب این امکان را فراهم کرد تا نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از بخش بانکی عراق برای انتقال پول از تهران به حزب الله بهره برداری کند و با اینکار صداقت سیستم مالی عراقی را به خطر انداخت. حبیب که در عمل کردن به عنوان کانالی برای پرداخت های نیروی قدس سپاه پاسدران انقلاب اسلامی به گروه های عراقی مورد حمایت ایران سابقه دارد، به ارائه حمایت های مالی نیروی قدس سپاه پاسدران به حزب الله لبنان نیز کمک کرده است. بانک اسلامی البلاد بدلیل کنترل شدن یا مالکیت توسط ارس حبیب تحریم می شود.
در نتیجه تحریم های امروز، متعاقب “مقررارت تحریم های مالی ایران” ( IFSR) که در کنار سایر اختیاراتش قانون جامع تحریم های ایران و کاهش سرمایه گذاری ( CISADA) را اجرا می کند، ارس حبیب و بانک البلاد در معرض تحریم های ثانویه قرار می گیرند. متعاقب “مقررارت تحریم های مالی ایران” ( IFSR)، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می تواند گشایش یا حفظ یک حساب کارگزاری یا یک حساب برای پرداخت ها را ممنوع کرده و یا شرایط محدود کننده سختی بر آن وضع کند ؛ حسابی که توسط یک موسسه مالی خارجی که آگاهانه برای افراد تحریم شده یا وابسته به سپاه پاسداران، متعاقب فرمان اجرایی شماره ۱۳۲۲۴ در ارتباط با حمایت ایران از تروریسم بین المللی یا فرمان اجرایی شماره ۱۳۳۸۲ در ارتباط با منع گسترش سلاح های کشتار جمعی ایران و وسایل انتقال آنها، معامله عمده ای را تسهیل کند.

مقام حزب الله همکار با نیروی قدس سپاه پاسداران

دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا “محمد قصیر” را بخاطر اقدام از جانب حزب الله تحریم می کند. قصیر بعنوان کانالی حیاتی برای پرداخت های مالی نیروی قدس سپاه پاسداران به حزب الله عمل می کرد. قصیر با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای انتقال وجوه همکاری می کرد.
قصیر به موجب آیین نامه تحریم های مالی حزب الله، که قانون ممانعت از تامین مالی بین المللی حزب الله مصوب سال ٢۰١۵ را اجرا می کند، مورد تحریم های ثانویه قرار می گیرد. به موجب این اختیارات، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانه داری آمریکا می تواند گشایش یا حفظ یک حساب کارگزاری یا یک حساب برای پرداخت ها را ممنوع کرده و یا شرایط محدود کننده سختی بر آن وضع کند ؛ حسابی که توسط یک موسسه مالی خارجی که آگاهانه برای حزب الله، یا برای فردی که از سوی یا با دستور حزب الله تعاملات عمده ای را تسهیل کند یا حسابی که توسط این سازمان [حزب الله]کنترل یا تصاحب شود.