Flag

An official website of the United States government

گزارش وزارت خزانه داری در مورد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی نفتکش ایران
2 در یک دقیقه بخوانید

این گزارش این نتیجه گیری را که شرکت ملی نفت ایران عامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است و یا به آن وابسته است، اعلام می کند 

ماده ۳١۲ قانون سال ۲۰١۲ کاهش تهدید ایران و حقوق بشر سوریه (ITRSHRA)، وزیر خزانه داری را موظف می کند معلوم کند آیا شرکت ملی نفت ایران (NIOC) و شرکت ملی نفتکش ایران (NITC) عامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (IRGC) و یا به آن وابسته است.

وزارت خزانه داری امروز، همانطور که ماده ۳١۲ خواسته بود، گزارش خود را در مورد اینکه به این نتیجه رسیده است که NIOC عامل IRGC است و یا به آن وابسته است، و اینکه اکنون برای تصمیم گیری که آیا NITC عامل IRGC است و یا به آن وابسته است اطلاعات کافی در دست نیست، به کنگره ارائه داد.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و شرکت ملی نفت ایران

IRGC قدرتمندترین بازیگر اقتصادی ایران است که بسیاری از بخشهای اقتصاد را از جمله انرژی، ساخت و ساز و مالی تحت کنترل دارد. IRGC، که مدتها هدف تحریمهای آمریکا بوده است، برای تلاش برای دور زدن تحریمها از طریق شبکه پیچیده ای از شرکتهای نمایشی سابقه دارد. IRGC و برخی نهادهای مرتبط با آن به دلیل فعالیتهای مرتبط با برنامه اتمی ایران، حمایت از تروریسم، ارتکاب موارد جدی نقض حقوق بشر و به تازگی فعالیتهای مربوط به نقض حقوق بشر در سوریه، از جمله سرکوب مردم سوریه، مورد تحریم قرار گرفته اند.

IRGC به تازگی تلاشی را هماهنگ کرده است برای فروش نفت ایران در تلاش برای دور زدن تحریمهای بین المللی، خصوصا تحریمهای اعمال شده توسط اتحادیه اروپا که در اول ژوئیه ۲۰١۲ به مرحله کامل اجرایی رسید و ورود، ارسال و خرید نفت ایران را ممنوع می کند. NIOC از طریق وزارت نفت تحت مالکیت حکومت ایران قرار دارد.

dept of treasury seal

تحت رژیم فعلی ایران نفوذ IRGC در NIOC افزایش یافته است. به عنوان مجلس ایران در ۳ اوت ۲۰١١ انتصاب رستم قاسمی، یک سرتیپ سپاه پاسداران، را به عنوان وزیر نفت ایران تایید کرد. او پیش از این انتصاب فرمانده قرارگاه خاتم الانبیاء، بازوی ساختمانی و توسعه ای سپاه که درآمد و بودجه عملیات سپاه را تامین می کند، بود. قاسمی حتی در نقش جدیدش به عنوان وزیر نفت علنا وفاداری خود را به IRGC اعلام کرده است. در حالی که IRGC نفوذ بیشتری را در بخش انرژی ایران کسب کرده است، قرارگاه خاتم الانبیاء قراردادهایی به ارزش میلیاردها دلار را با شرکتهای انرژی ایران، از جمله NIOC، و معمولا بدون شرکت در مناقصه ای رقابتی به دست آورده است.

تاثیر تصمیم گیری امروز 

در نتیجه تصمیم گیری امروز وزارت خزانه داری آمریکا، بر اساس بند104(c)(2)(E)(i)  قانون جامع تحریمهای ایران، پاسخگویی و کاهش سرمایه گذاری سال ۲۰١۰(CISADA)، NIOC به عنوان عامل IRGC و یا مرتبط با آن که داراییها یا منافعش در داراییها به موجب قانون اختیارات اضطراری اقتصادی بین المللی (IEEPA) مسدود می شوند، شناسایی می شود. این به این معنی است که موسسات مالی خارجی که محرز شود عالمانه معاملات عمده را برای NIOC تسهیل کرده اند و یا خدمات مالی عمده برایش فراهم کرده اند مشمول تحریمهای CISADA، که شامل ممنوعیت و یا اعمال شرایط سخت برای آغاز و ادامه تبادلات و یا حسابهای قابل پرداخت در آمریکا است، خواهند شد.

تصمیم وزارت خزانه داری مبنی بر اینکه NIOC عامل IRGC است و یا با آن مرتبط است همچنین بند ۳۰۲ ITRSHRA را اعمال می کند که خواستار وضع تحریم علیه اشخاص خارجی است که محرز شده است عالمانه کمکهای مالی بخصوصی را برای IRGC، مقامات آن، عاملانش یا افراد مرتبط با آن که اموال یا منافعشان در داراییهایی مسدود است،  فراهم کرده اند و یا وارد معاملات عمده ای با انها شده اند. در صورتی که وزیر امور خارجه تصمیم بگیرد که کشوری خرید نفت ایران خود را به طور چشمگیری کاهش داده است، بند ۳١۲ ITRSHRA استثنائی را در این تحریمها برای معاملات و یا خدمات مربوط به NIOC برای خرید نفت یا فرآورده های نفتی از ایران مجاز می داند.

از آنجا که NIOC  و NITC هر دو بخشی از حکومت ایران هستند، هر دو تحت دستور ریاست جمهوری ١۳۵۹۹ مسدود هستند.