ملاقات پرزیدنت ترامپ با نمایندگان اتحادیه های کارگری در کاخ سفید

بعد ازظهر روز دوشنبه پرزیدنت ترامپ با تعدادی از نمایندگان و اعضای اتحادیه های کارگری برای شنیدن نظرات آنها پیرامون وضعیت اشتغال آمریکائیان در کاخ سفید ملاقات کرد