خدمات ویژه شهروندان ایالات متحده

در نبود روابط کنسولی یا دیپلماتیک ایالات متحده با جمهوری اسلامی ایران، دولت سوئیس از ۲١ مه ١٩۸۰ تاکنون از طریق سفارتش در تهران  بعنوان حافظ منافع ایالات متحده در ایران فعالیت کرده است. دفتر حفاظت منافع خارجی سفارت سوئیس به شهروندان ایالات متحده که در ایران زندگی می کنند یا به ایران سفر می کنند خدمات کنسولی ارائه می دهد. 

سفارت سوئیس می تواند خدمات زیر را ارائه دهد: گزارش درگذشت یک شهروند ایالات متحده، خدمات گذرنامه، گزارش تولد در خارج از کشور، خدمات محلی (خدمات محضری تطبیق مدارک، کمکهای پزشکی) و تامین اجتماعی.  

برای دریافت کمک در امور زیر لطفا به وبسایت Travel.state.gov مراجعه کنید : بازداشت یک شهروند ایالات متحده، قربانیان جنایت، خدمات شهروندی، مالیات، امور کهنه سربازان، رای دادن، فرزندخواندگی، کودک ربایی بین المللی توسط والدین.

وزارت امور خارجه برای شهروندان آمریکایی که قصد سفر به ایران را دارند، یک هشدار مسافرتی صادر کرده است. اگر قصد سفر به ایران را دارید توصیه می کنیم این هشدار مسافرتی را مطالعه کنید.