برگه اطلاعات وزارت امور خارجه درباره ترویج برابری جنسیتی

ترویج برابری جنسیتی و ارتقاء جایگاه زنان و دختران

ایالات متحده بر این باور است که برابری جنسیتی در اهداف مشترک ما برای کامیابی، ثبات، صلح، حیاتی است و … سرمایه گذاری در امور زنان و دختران برای پیشبرد سیاست خارجی ایالات متحده حیاتی است.” جان کری، وزیر امور خارجه

زنان و دختران در سراسر جهان به طور نامتناسب تحت تأثیر فقر و تبعیض قرار دارند. زنان اغلب در مشاغل ناامن و کم درآمد کار می کنند، و دسترسی محدودی به منابع آموزشی و ابزارهای مالی مورد نیاز برای موفقیت دارند. رهبری و مشارکت زنان در سیاست، جامعه مدنی، و بخش خصوصی در سطوح محلی، ملی، و جهانی محدود است. دختران نوجوان در کشورهای در حال توسعه با چالش های خاصی مواجه هستند، ازجمله برآمد آموزشی کمتر؛ عملکردهای سنتی زیان آور مانند ازدواج زودهنگام یا اجباری؛ و آسیب پذیری بیشتر درمقابل بیماری ها و عفونت ها مانند اچ آی وی.

ترویج صلح و پایان بخشیدن به خشونت مبنی بر جنسیت

دیدگاه ها و مشارکت زنان که جهت دستیابی و پایدار نگه داشتن صلح حیاتی هستند، اغلب در فرآیندها برای حل و فصل مناقشه ها و پیشگیری از آنها، و تلاش های امدادی و بازیابی نادیده گرفته می شوند. مشارکت فعالانه زنان در فرآیندهای تصمیم گیری در دست یافتن به یک راه حل پایدار برای مناقشه ها اساسی است و در عوض اثربخشی اقدامات پیشگیرانه را افزایش می دهد. در سرتاسر جهان، ما همچنان شاهد افزایش خطرات خشونت مبنی بر جنسیت هنگام وقوع بلایای طبیعی یا جنگ هستیم. این گونه خشونت به ویژه بر زنان و دختران تأثیر می گذارد و هم در کشورهای توسعه یافته و هم کشورهای در حال توسعه در دوران جنگ و صلح فراگیر باقی می ماند.

ایجاد فرصت

گواه های بسیاری ثابت می کنند که وقتی دولت ها و جوامع این فرصت را در اختیار زنان و دختران قرار می دهند تا زندگی های سالم، ایمن و سازنده ای را برای خود فراهم کنند، رشد اقتصادی بیشتر و جوامع قوی تری ظهور می کنند.

دیپلماسی و برابری زنان

تحت رهبری پرزیدنت اوباما، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه سابق و اکنون جان کری، ایالات متحده به طور بی سابقه ای بر ترویج برابری جنسیتی و ارتقاء جایگاه زنان و دختران در سراسر جهان تمرکز داشته است.

وزارت امور خارجه از طریق بررسی چهارساله دیپلماسی و توسعه و رهنمود سیاستی در خصوص ترویج برابری جنسیتی و ارتقاء جایگاه زنان و دختران، با تعاملات دیپلماتیک، برنامه های کمک های خارجی و مشارکت با جوامع مدنی و بخش خصوصی از پیشرفت جهانی به سوی برابری جنسیتی در جهان حمایت به عمل می آورد.

تحکیم تلاش های ایالات متحده

کری، وزیر امور خارجه، به همه سفارت های ایالات متحده و دفاتر این وزارتخانه دستور داده است که همچنان در فعالیت های دیپلماتیک و توسعه ای و عملیات خود به این مسائل اولویت دهند، ازجمله تمرکز بر:

  • ترویج مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان– از طریق رسیدگی به تبعیض علیه زنان در فضاهای اقتصادی و سیاسی، پرورش کارآفرینی و رهبری، و رفع موانع برای تعامل معنی دار و ایجاد فرصت؛
  • حمایت از ابتکارهای راهبردی ایالات متحده در ارتباط با خشونت مبنی بر جنسیت، و زنان، صلح و امنیت– از طریق اجرای راهبرد ایالات متحده برای پیشگیری از خشونت مبنی بر جنسیت و واکنش در مقابل آن در سطح جهانی (۲۰۱۲) و طرح کاری ملی ایالات متحده در خصوص زنان، صلح و امنیت (۲۰۱۱)؛
  • توانمندسازی دختران نوجوان– با تمرکز بر چالش های خاصی که دختران با آن مواجه هستند، سرمایه گذاری در آموزش دختران، و مقابله با عملکردهای سنتی زیان آور مانند ازدواج زودهنگام یا اجباری و مثله کردن یا بریدن اندام جنسی زنان؛
  • اولویت دادن به برابری جنسیتی در عرصه بین المللی– از طریق مدافعه از مسائلی که به خصوص زنان و دختران را تحت تأثیر قرار می دهند، ازجمله دستیابی به هدف جداگانه برابری جنسیتی پس از دستور کاری اهداف توسعه ۲۰۱۵؛ و
  • رهبری در عمل– با ادامه ترویج، تامین مالی، و گنجاندن برابری جنسیتی در برنامه ها، سیاست ها، و طرح ها در همه زمینه ها در وزارت امور خارجه.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دفتر امور جهانی زنان به تارنمای این دفتر مراجعه کنید.