گزیده ای از برگه اطلاعات: تلاشهای دولت ایالات متحده برای پرداختن به خشونتهای مبتنی بر تعصب علیه جامعه دگرباشان جنسی در سراسر دنیا

یادبود یک دگرباش قربانی خشونت در نیویورکایالات هر روز تلاش می کند تا احترام برای حقوق بشر افراد همجنسگرا، دوجنسگرا و تراجنسگرا(LGBT) را، هم اینجا در آمریکا و هم در سراسر دنیا، گسترش دهد. ما این تلاشها را با علم به اینکه در نقاط زیادی از دنیا افراد به خاطر گرایش جنسی یا هویت جنسیشان مورد تهدید، شکنجه و یا حتی قتل قرار می گیرند، انجام می دهیم. با توجه به این امر، کاخ سفید در ۱۲ ژوئن میزبان گفتگویی بود در مورد “مبارزه با خشونتهای مبتنی بر تعصب علیه افراد دگرباش جنسی در سراسر دنیا”. شرکت کنندگان در این نشست فرصت یافتند تا در مورد تلاشهای ادامه دار دولت و بخش خصوصی برای پرداختن به خشونتهای مبتنی بر تعصب که جامعه دگرباشان را هدف قرار می دهد، با مقامات دولت اوباما به تبادل نظر بپردازند. این نشست همچنین فرصتی را برای متخصصان فراهم کرد تا در مورد نحوه همکاری مامورین اجرای قانون، قضات، قانونگذاران، دولتها و جوامع مدنی برای پرداختن به خشونتهای مبتنی بر تعصب، گفتگو کنند. برای مطالعه متن کامل برگه اطلاعات دولت ایالات متحده در مورد تلاشهایش برای پرداختن به خشونتهای مبتنی بر تعصب علیه جامعه دگرباشان جنسی در سراسر دنیا، به این پیوند مراجعه کنید.