حمایت ایالات متحده از مردم ایران در واکنش به سیل ها

از طرف مردم آمریکا، به قربانیان سیل های اخیر در ایران تسلیت می گوئیم. وقوع این سیل ها یک بار دیگر سوءمدیریت رژیم در امور شهرسازی و آمادگی در شرایط اضطراری را به نمایش می گذارد. رژیم ایران نهادهای خارجی را مقصر میداند اما در حقیقت سوءمدیریت رژیم باعث این فاجعه شده است. آنها حتی فعالان محیط زیستی که برای آمادگی با اینگونه مسائل فعالیت می کردند را به زندان انداخته اند. ایالات متحده آماده کمک است تا کمک های مالی را از طریق فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و حلال احمر به هلال احمر ایران انتقال دهد