وضعیت تحریم تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران

در ۱۹ سپتامبر عملاً همه تحریم های سازمان ملل علیه ایران از جمله اعمال مجدد تحریم تسلیحاتی سازمان ملل بازگشتند. بر این اساس، صادرات برخی از سلاح های متعارف به ایران نقض قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل بوده و تهیه هرگونه سلاح و یا مواد مربوط از ایران، نقض قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل محسوب می شود. ایالات متحده آماده است تا از اختیارات داخلی خود استفاده کند تا هر شخص یا نهادی که از نظر مادی به تهیه، فروش  یا انتقال سلاح متعارف به و یا از ایران کمک می کند و همچنین آنهایی که آموزش فنی، پشتیبانی و خدمات مالی و کمک های دیگر مربوط به چنین سلاح هایی را فراهم می کنند را تحریم کند.  

هر کشوری که خواستار صلح و پایداری در خاورمیانه و حامی مبارزه علیه تروریسم است باید از هرگونه معامله سلاح با ایران خودداری کند. ارائه اسلحه به ایران تنها باعث افزایش تنش ها در منطقه شده، سلاح های خطرناک را در دستان گروه های تروریستی و نیابتی قرارداده و خطر تشدید تهدید علیه امنیت اسرائیل و کشورهای صلح طلب دیگر را به همراه خواهد داشت. تحت اقدامات مختلف سازمان ملل در ۱۰ سال گذشته کشورها از فروش تسلیحات به ایران امتناع کرده اند و هر کشوری که اکنون این ممنوعیت را به چالش بکشد،‌ آشکارا دامن زدن به درگیری و تنش را بر تشویق به صلح و امنیت بر خواهد گزید. 

هر کشوری که به ایران سلاح بفروشد با قادر ساختن رژیم در محروم کردن مردم ایران از سرمایه و انحراف آن به سوی اهداف نظامی رژیم، مردم ایران را فقیر می کند. رژیم یک گزینه دارد: یا می تواند با نقض تحریم های سازمان ملل خرید سلاح را دنبال کند و یا از سرمایه خود برای تامین مردم ایران استفاده کند. ایرانیان امروز رنج می برند زیرا رژیم  بدون توجه به درخواست های مقامات بهداشت برای تامین سرمایه مورد نیاز، همچنان قریب به ۱ میلیارد دلار را از وزارت بهداشت ایران جهت مقابله با کووید-۱۹ دریغ می کند. رژیم به تنهایی مسئول عواقب نحوه تخصیص منابع مردم ایران است. 

دهه ها فساد و سیاست های افراطی رهبران رژیم مسئول زوال این ملت بزرگ هستند. ما در کنار مردم ایران در برابر استبداد، هدردادن منابع آنها و تلاش های رژیم برای نابودی مبارزه آن ها برای آزادی،‌ می ایستیم. ایالات متحده خواستار صلح با ایران است و امیدوار روزی است که رهبران ایران هم آن هدف را دنبال کنند. زمانی که رهبران رژیم رویای صادر کردن انقلاب را کنار گذاشتند، شریکی پذیرا و سخاوتمند را در واشینگتن خواهند یافت.

هیچ کشور خواستار صلح در خاورمیانه هرگز نباید به فروش تسلیحات به ایران فکر کند – هر سلاحی که رژیم بخرد در اختیار تفکر افراطی آن قرار خواهد گرفت. ما آماده ایم  تا از اختیارات داخلی خود برای تحریم افراد و نهاد های دخیل در این مبادلات سلاح استفاده کنیم.