ایالات متحده یک شبکه بسیار بزرگ شرکت های صوری را که صدها میلیون دلار و یورو را به سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران منتقل می کرد، متلاشی کرده است

واشنگتن – امروز دفتر دارایی های خارجی وزارت خزانه داری [ایالات متحده] (اوفک) علیه ۲۵ فرد و نهاد از جمله یک شبکه از شرکت های صوری مستقر در ایران، امارات، و ترکیه که مبلغ بیش از یک میلیارد یورو را به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (آی آر جی سی) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح (ام اُ ای اف ال) منتقل کرده و وسایل نقلیه ای به ارزش میلیون ها دلار برای این وزارتخانه ابتیاع کرده اند، اقدام کرد.

اقدام امروز یک شبکه گسترده دور زدن تحریم ها که توسط رژیم ایران ایجاد شده و به شکل فزاینده ای با شدت یافتن هرچه بیشتر کارزار فشار حداکثری ایالات متحده بر منابع درآمد ایران، تکیه رژیم بر آن به شکل فزاینده ای افزایش یافته است را آشکار می کند. اوفک همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر نقش آن در کمک به نیروی قدس سپاه پاسداران، و همچنین یک بانک مستقر در ایران را به خاطر ارائه خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم می کند.

استیون تی. منوشن، وزیر خزانه داری، گفت: «ما یک شبکه گسترده شرکت های صوری و افراد مستقر در ایران، ترکیه، و امارات را هدف قرار می دهیم تا نقشه ای که رژیم ایران از طریق آن برای جابجایی غیرقانونی بیش از یک میلیارد دلار وجوه استفاده کرده است را مختل کنیم.» وی گفت: «سپاه پاسداران، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و سایر عوامل بدخیم در ایران از نظام مالی بین المللی برای دور زدن تحریم ها سوءاستفاده می کنند و در همین حال رژیم به تامین مالی تروریسم و سایر فعالیت های بی ثبات کننده در سراسر منطقه می پردازد.»

سیگل مندلکر، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، گفت: «در مرکز این شبکه بانک انصار قرار دارد که توسط سپاه پاسداران ایران کنترل می شود و امروز بر اساس اختیارات ضد تروریسم ما مورد تحریم قرار می گیرد. بانک انصار و بازوی مبادلات ارزی آن، یعنی صرافی انصار، از لایه های مختلفی از نهادهای واسطه جهت مبادله ریال بی ارزش شده ایران و در نهایت کسب دلار و یورو با هدف پر کردن جیب های سپاه پاسداران و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح عمل می کردند. این شبکه گسترده تازه ترین نمونه استفاده رژیم ایران از اقدامات فریبکارانه جهت بهره برداری از نظام مالی جهانی و سرازیر کردن منابع مالی به سوی نهادهای تحریم شده است.» وی گفت: «این اقدام بار دیگر به جامعه بین المللی تهدیدات خطرناک فعالیت در اقتصاد ایران، که عامدانه غیرشفاف نگه داشته شده است، را آشکار می کند.»

طرح بانک انصار برای دور زدن تحریم ها

رژیم ایران از طریق بانک انصار که تحت کنترل سپاه قرار دارد، یک شبکه چند لایه از شرکت های صوری مستقر در ایران، ترکیه، و امارات متحده عربی را تاسیس کرد تا از طریق آنها تحریم ها را دور بزند، به نظام مالی بین المللی دسترسی پیدا کند، و ریال بی ارزش شده ایران را با دلار و یورو مبادله کند. بانک انصار همچنین از مناطق آزاد بین المللی برای تاسیس شرکت های صوری استفاده کرده است. بانک انصار در بخشی از این نقشه از بازوی مبادلات ارزهای خارجی خود در ایران، موسوم به صرافی انصار، و شبکه آن برای تبدیل ریال ایران و در نهایت به دست آوردن صدها میلیون دلار و یورو استفاده می کرد. صرافی انصار برای ارائه این تامین مالی به بانک انصار، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و سپاه پاسداران، به یک شبکه از شرکت های صوری و عوامل آن در ترکیه و امارات متحده عربی متکی بود. تنها در یک سال و نیم گذشته چهار شرکت صوری – شامل شرکت های مستقر در امارات به نام های: شرکت بازرگانی ساکان؛ شرکت بازرگانی لبرا مون؛ و شرکت بازرگانی  ناریا، و همچنین یک شرکت مستقر در ایران به نام صرافی هیتال که همگی آنها امروز تحریم شده اند – تقریبا 800 میلیون دلار منابع مالی را در اختیار صرافی انصار قرار دادند. افزودن بر این، شرکت مستقر در ترکیه اطلس دورویز به عنوان یک تامین کننده ثانوی ارزهای خارجی برای صرافی انصار عمل کرده است. این شرکت های صوری عامدانه اقدام به دور زدن تحریم های [آمریکا علیه] ایران کردند. برای نمونه علیرضا اتابکی، مدیر عامل صرافی انصار، تا سال 2009 همکاری نزدیکی با رضا ساکان، یکی از ماموران خرید اصلی، داشته است تا از تحقیقات دقیق مقامات اماراتی در رابطه با مبادلات مالی صرافی انصار با شرکت بازرگانی ساکان مستقر در امارات و سایر واسطه های شناخته شده صرافی انصار جلوگیری کنند.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بانک انصار، و زیرمجموعه های آن در ایران

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، که نخستین بار در سال 2007 بنا بر فرمان اجرایی 13382 به خاطر پشتیبانی از افرادی که در فعالیت های گسترش [تسلیحاتی] ایران نقش داشتند، تحریم شده بود، بر توسعه و تولید موشک های ایران از جمله موشک های مورد استفاده ستیزه جویان حوثی مورد حمایت ایران در یمن بر ضد نیروهای ائتلاف نظارت می کند. امروز اوفک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح را به خاطر ارائه حمایت لجستیکی به نیروی قدس سپاه پاسداران و گروه های نیابتی منطقه ای آن تحریم می کند. مشخصا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر کمک، حمایت، و یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی، یا فناوری و یا ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و یا در حمایت از آن تحریم شده است.

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تا سال 2017 از مبالغ تخصیص یافته برای نیروی قدس سپاه پاسداران در بانک مرکزی استفاده می کرد.

چندین شرکت مستقر در امارات متحده عربی در چهارچوب همین نقشه در تهیه و ابتیاع  صدها وسیله نقلیه توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دست داشتند. در این اقدام همچنین شرکت زاگرس پردیس کیش مستقر در ایران و رضا حیدری، که در تاریخ 20 نوامبر 2017 بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر اقدام برای یا از جانب و به خاطر ارائه پشتیبانی به نیروی قدس سپاه پاسداران به عنوان بخشی از یک باند بزرگ تقلب نیروی قدس سپاه پاسداران، تحریم شده بود، مشارکت داشتند. وجوه پرداختی برای این وسایل نقلیه به شرکت بازرگانی لبرا مون پرداخت می شد. همچنین شرکت بازرگانی ناریا نیز در تهیه این وسایل  نقلیه مشارکت داشت.

بانک انصار و آیت الله ابراهیمی

بانک انصار تحت کنترل سپاه پاسداران پیش از این در سال 2010 و بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲ تحریم شده بود. امروز اوفک بانک انصار را بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر کمک، حمایت، و یا ارائه پشتیبانی مالی، مادی، یا فناوری و یا ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات به نیروی قدس سپاه پاسداران و نیز به خاطر قرار داشتن تحت مالکیت و کنترل سپاه پاسداران تحریم می شود. بانک انصار با داشتن 1081 شعبه در سراسر ایران طی سه سال گذشته صدها میلیون دلار به نمایندگی از سوی سپاه پاسداران به دست آورده است.

حتی تا همین سال 2019 نیز مقامات بانک انصار ارتباط نزدیکی با مقامات ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران و تسهیل کنندگان مالی داشتند که از حساب های موجود در بانک انصار برای نگه داشتن مبلغی برابر با چندین میلیون دلار استفاده کردند. برای مثال، مقداد امینی که یک تسهیل کننده مالی نیروی قدس سپاه پاسداران و از تحریم شدگان وزارت خزانه داری است، مبالغی را در بانک انصار سپرده است.

بانک انصار همچنین میلیون دلار را در قالب وام به یک شرکت صوری نیروی قدس سپاه پاسداران داده است. حقوق های مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران با استفاده از بانک انصار پرداخت می شده و بانک انصار توسط نیروی قدس سپاه پاسداران جهت پرداخت حقوق های جنگجویان خارجی خود به ویژه جنگجویان مستقر در سوریه مورد استفاده قرار گرفته است. وزارت خزانه داری در تاریخ 16 اکتبر 2018 دو نهاد شبه نظامی مستقر در سوریه مورد حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران به نام لشکر فاطمیون و تیپ زینبیون را که متشکل از جنگجویان خارجی، از جمله کودک سربازان حتی چهارده ساله، بودند تحریم کرد.

آیت الله ابراهیمی که در سن چهارده سالگی جذب سپاه پاسداران شد، از سال ۲۰۰۵ مدیر عامل بانک انصار بوده است. ابراهیمی در این سمت مستقیما با مقامات نیروی قدس سپاه پاسداران جهت تسهیل فعالیت های مالی شان از جمله تبدیل یورو یا درهم امارات برای این گروه تروریستی استفاده کرده است. آیت الله ابراهیمی، بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر اقدام برای یا از جانب بانک انصار تحریم می شود.

وزارت خزانه داری همچنین علیه تعدادی از شرکت های ایرانی متعلق به بانک انصار و یا تحت کنترل آن بانک اقدام می کند. مشخصا شرکت ایرانی اطلس که یک شرکت کارگزار بانک انصار است و نیز فناوری اطلاعات انصار بنا بر فرمان اجرایی  ۱۳۲۲۴ به خاطر قرار داشتن تحت مالکیت و یا کنترل بانک انصار تحریم می شوند.

صرافی انصار و شبکه ماموران ابتیاع آن

صرافی انصار

در مرکز این شبکه ابتیاع ارز خارجی صرافی انصار قرار دارد که مبالغ هنگفتی از خدمات مبادلات ارزهای خارجی را برای نهادهای تحریم شده ایران از جمله بانک انصار، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، و سپاه پاسداران انجام داده است. صرافی انصار به طور کامل تحت مالکیت و کنترل بانک انصار قرار دارد.

صرافی انصار از سال ۲۰۱۶ اقدام به ارائه خدمات مبادلات ارزی برای بانک انصار به مبلغ کل بیش از یک میلیارد دلار کرده است. طی چند سال گذشته صرافی انصار همچنین مستقیما مبلغی تقریبا برابر با صد میلیون دلار و یورو و همچنین کالاها و خدماتی به ارزش تقریبی صد میلیون دلار را به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ارائه داده که هدف نهایی آن، منفعت رسانی به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بوده است.

صرافی انصار حتی در سال ۲۰۱۹ نیز ارتباط نزدیک خود با مقامات ارشد نیروی قدس سپاه پاسداران را حفظ کرده است. صرافی انصار بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر قرار داشتن تحت مالکیت و یا کنترل شدن توسط بانک انصار و به خاطر کمک پشتیبانی یا ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات در حمایت از بانک انصار تحریم می شود. صرافی انصار همچنین به خاطر کمک، حمایت، و یا ارائه پشتیبانی های حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات در حمایت از نیروی قدس سپاه پاسداران و کمک، حمایت، و یا ارائه پشتیبانی های حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات در حمایت از سپاه پاسداران تحریم می شود.

علیرضا اتابکی

علیرضا اتابکی مدیر عامل صرافی انصار است. او به همراه رضا حیدری مالکان شرکت های زاگرس پردیس کیش هستند. رضا حیدری در سال 2017 به خاطر اقدام برای یا به نمایندگی از سوی نیروی قدس سپاه پاسداران و یا ارائه حمایت به آن نیرو از سوی خزانه داری تحریم شد. اتابکی تا سال 2019 نیز با نیروی قدس سپاه پاسداران همکاری کرده و با استفاده از یک شرکت صوری شناخته شده نیروی قدس انجام تراکنش هایی را هماهنگ کرده است.

علیرضا اتابکی بنا بر فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴ به خاطر اقدام برای یا به نمایندگی از سوی صرافی انصار تحریم می شود.

در سال ۲۰۱۸ صرافی اطلس مستقر در ایران – که آن نیز امروز تحریم شده است – به دستور اتابکی صدها هزار یورو و درهم را به شرکت هایی در اروپا و امارات پرداخته است. طی سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ اتابکی با یک تسهیل کننده مالی ایرانی مستقر در امارات به نام رضا ساکان و نیز محمد وکیلی که او نیز مستقر در امارات است و هر دوی آنها امروز تحریم شده اند، همکاری تنگاتنگی داشت. وکیلی با شرکت های مستقر در امارات لیدر جنرال تریدینگ با مسئولیت محدود و گلدن کومادتیز جنرال تریدینگ با مسئولیت محدود همکاری نزدیکی داشته است. اتابکی دست کم از سال ۲۰۱۵ با همکاری یک تسهیل کننده ایرانی به نام اسدالله سیفی، از وکیلی و شرکت های مستقر در امارات او به عنوان ماموران تهیه ارزهای خارجی و تسهیل امور مالی جهت کسب و انتقال میلیون ها دلار از جمله وجوه نقد استفاده کردند.

زاگرس پردیس کیش

نام اتابکی، مدیر عامل صرافی انصار، و رضا حیدری به عنوان مالکان زاگرس پردیس کیش که یک شرکت کاملا متعلق به بانک انصار ثبت شده است. صرافی انصار شرکت زاگرس پردیس کیش را به عنوان یکی از مشتریان عمده ارزهای خارجی خود ثبت کرده است.

زاگرس پردیس کیش در ابتیاع صدها وسیله نقلیه منتقل شده از امارات به ایران توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح دست داشت. برای پرداخت هزینه و انتقال این وسائل نقلیه چندین شرکت مستقر در امارات مورد استفاده قرار گرفتند. رضا حیدری و ایمان صداقت، مدیر شرکت زاگرس پردیس کیش، در این تلاش مشارکت داشتند. زاگرس پردیس کیش بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر کمک پشتیبانی یا ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات در حمایت از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و به خاطر قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل علیرضا اتابکی تحریم می شود.

ایمان صداقت در سمت خود به عنوان مدیر زاگرس پردیس کیش ابتیاع صدها دستگاه وسیله نقلیه برای وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از طریق امارات متحده عربی به ازای پرداخت میلیون ها دلار را هماهنگ کرد. ایمان صداقت پیش از این نیز در همکاری با نیروی قدس سپاه پاسداران دست داشت. ایمان صداقت بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر اقدام برای یا از جانب شرکت زاگرس پردیس کیش و به خاطر کمک پشتیبانی یا ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی یا سایر خدمات در حمایت از وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تحریم می شود.

شرکت های صوری مستقر در امارات و ترکیه

شرکت بازرگانی ساکان و رضا ساکان

از جمله شرکت های مستقر در امارات تحریم شده امروز شرکت بازرگانی ساکان مستقر در امارات است که بیشترین مقدار حمایت مبادلات ارزهای خارجی را به صرافی انصار ارائه داده و تحت مالکیت رضا ساکان، تبعه ایرانی مقیم دبی، و شرکت مستقر در ایران او موسوم به صرافی ساکان، معروف به شرکت رضا ساکان دستگیری و شرکا، می باشد. شرکت بازرگانی ساکان در تامین مالی خریداری هواپیمای نظامی که توسط شرکت خدمات هوانوردی پارس ایران برای نیروی هوایی سوریه مورد استفاده قرار گرفته بود، نقش داشت.

شرکت بازرگانی ساکان اخیرا نام خود را به شرکت بازرگانی رویال کردیت تغییر داد. شرکت بازرگانی ساکان بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر کمک پشتیبانی یا ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی و یا هرگونه خدمات دیگر به صرافی انصار و یا در حمایت از آن تحریم می شود. رضا ساکان بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر ارتباط داشتن با شرکت بازرگانی ساکان تحریم می شود؛ چرا که او مالکیت یا کنترل شرکت بازرگانی ساکان را در دست دارد. صرافی ساکان نیز بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر قرار داشتن تحت تملک یا کنترل شدن توسط رضا ساکان تحریم می شود.

صرافی هیتال و سید محمدرضا آل علی

صرافی هیتال معروف به صرافی سید محمدرضا آل علی حجم چشمگیری یورو و دلار را به صرافی انصار ارائه داده است. سید محمدرضا آل علی تبعه ایران مالک این شرکت است و همکاری تنگاتنگی با علیرضا اتابکی، مدیر عامل صرافی انصار، جهت تبدیل ارزهای خارجی داشته است.

محمد رضا آل علی از اکتبر 2016 تا مارس 2018 با استفاده از صرافی هیتال مبلغی نزدیک به تقریبا 180 میلیون یورو و دلار آمریکا را به صورت اسکناس در اختیار صرافی انصار قرار داده است.

امروز سید محمدرضا آل علی بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر کمک پشتیبانی یا ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی و یا هرگونه خدمات دیگر به صرافی انصار و یا در حمایت از آن تحریم می شود. صرافی هیتال نیز بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر قرار داشتن تحت تملک یا کنترل شدن توسط محمد رضا آل علی تحریم می شود.

صرافی اطلس و محمد وکیلی

صرافی انصار از شرکت صرافی اطلس مستقر در ایران و کارگزارانش نیز جهت حصول ارزهای خارجی استفاده کرده است. طی نیمه دوم سال 2018 صرافی انصار از صرافی اطلس خواست تا صدها هزار یورو و درهم را به یک شرکت در امارات و چهار شرکت در اروپا منتقل کند. صرافی اطلس تا اوایل سال 2019 نیز در صدد تجارت با بانک های تحریم شده ایرانی برآمده است. صرافی اطلس بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر کمک و پشتیبانی یا ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی و یا هرگونه خدمات دیگر به صرافی انصار و یا در حمایت از آن تحریم می شود.

صرافی اطلس متعلق به محمد وکیلی است که در امارات اقامت دارد و با اسدالله سیفی جهت استفاده از دو شرکت مستقر در امارات به نام های شرکت بازرگانی بست لیدر و شرکت بازرگانی گلدن کومادتیز برای دور زدن تحریم ها استفاده کرده است. اتابکی (مدیر عامل صرافی انصار) با هماهنگی اسدالله سیفی دست کم از سال 2015 از وکیلی و شرکت های مستقر در امارات وابسته به او جهت ابتیاع و انتقال میلیون ها دلار از جمله وجوه نقد استفاده کرده است. شرکت بازرگانی بست لیدر به تازگی نام خود را به شرکت بازرگانی ولمینگتون تغییر داد.

اتابکی، مدیر عامل صرافی انصار، تا اواخر سال 2018 نیز همکاری نزدیکی با محمد وکیلی در زمینه امور مالی داشته است. وکیلی چندین مورد انتقال وجوه به ارزش صدها هزار دلار به نهادهایی در امارات و ترکیه به نمایندگی از اتابکی را اجرایی کرده و [اتابکی] به وکیلی دستور داده تا وجوه مشخصی را به حساب شرکت های مرتبط با این برنامه واریز کند. محمد وکیلی، بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر اقدام برای و یا از جانب علیرضا اتابکی تحریم می شود.

اسدالله سیفی، شرکت بازرگانی گلدن کومادتیز و شرکت بازرگانی بست لیدر

اسدالله سیفی، از شرکت بازرگانی مستقر در امارات گلدن کومادتیز که تحت نظارت خود او قرار دارد، و شرکت بازرگانی مستقر در امارات بست لیدر برای پنهان کردن رد میلیون ها دلار تراکنش های انجام شده به نفع رژیم ایران استفاده کرده است. سیفی همچنین صرافی اطلس را اداره می کند و ابتیاع دلار آمریکا توسط او با انتقال وجوه از طریق بانک های تحریم شده ای مانند بانک ملت و بانک اروپایی-ایرانی هندلز بانک ای جی انجام شده است. در ماه اوت سال 2018 و پس از برقراری مجدد تحریم های ایالات متحده علیه طلای ایران، سیفی همچنین اقدام به خرید طلا توسط رژیم ایران کرد.

سیفی همچنین خرید ارزهای خارجی برای سپاه پاسداران را تسهیل کرده است. اسدالله سیفی بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر اقدام برای یا از جانب صرافی اطلس تحریم می شود. شرکت بازرگانی گلدن کومادتیز با مسئولیت محدود بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل اسدالله سیفی تحریم می شود. شرکت بازرگانی بست لیدر بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل اسدلله سیفی تحریم می شود.

سلیمان ساکان و اطلس دوویز تیکارت ای اس

سلیمان ساکان، مقیم ترکیه که با شرکت ترکیه ای اطلس دوویز تیکارت ای اس مرتبط است، از سال 2017 میلیون ها دلار آمریکا را در قالب خدمات مبادله ارزهای خارجی به صرافی انصار ارائه داده که این شامل شرکت اطلس دوویز مستقر در ترکیه است. سلیمان ساکان از وابستگان رضا ساکان و شرکت بازرگانی ساکان مستقر در امارات متحده عربی است. دست کم از سال 2017 تاکنون سلیمان ساکان با رضا ساکان جهت توسعه فعالیت های تجاریشان به عمان با استفاده از بخش مالی عمان همکاری کرده است.

سلیمان ساکان بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر کمک پشتیبانی یا ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی و یا هرگونه خدمات دیگر به صرافی انصار و یا در حمایت از آن تحریم می شود.

اطلس دوویز تیکارت ای اس بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر قرار داشتن تحت مالکیت یا کنترل سلیمان ساکان تحریم می شود.

علی شمس مولوی

علی شمس مولوی، یکی دیگر از واسطه های صرافی انصار که یک تسهیل کننده مالی ایرانی مستقر در دبی است، از سال 2007 از شرکت بازرگانی ناریا جهت خرید ارزهای خارجی به نمایندگی از صرافی انصار استفاده کرده است. علی شمس مولوی در سال 2019 اسکناس های دلار ایالات متحده را برای صرافی انصار تهیه و منتقل کرده است.

علی شمس مولوی بنا بر فرمان اجرایی 13224 به خاطر کمک، پشتیبانی یا ارائه حمایت مالی، مادی، یا فناوری و ارائه خدمات مالی یا خدمات دیگر به صرافی انصار و یا در حمایت از آن تحریم می شود.

پیامدهای تحریم‌ها

در نتیجه اقدام امروز، همه اموال و یا منافع در اموال افراد و نهادهایی که هدف قرار گرفته‌اند و در ایالات متحده هستند و یا تحت تملک و یا کنترل اتباع ایالات متحده قرار دارند، باید مسدود شده و به اوفک گزارش شوند. مقررات اوفک به طور کلی هرگونه داد و ستد اتباع ایالات متحده و یا داد و ستدهای انجام شده در داخل خاک ایالات متحده (از جمله تراکنش‌های انجام شده ترانزیتی در ایالات متحده) را که در ارتباط با اموال و یا منافع در اموال افراد تحریم یا تعیین شده باشند، ممنوع کرده است.

مشاهده اطلاعات مربوط به شناسایی

مشاهده نمودار انگلیسی یا فارسی تشریح کننده نقشه بانک انصار برای دور زدن تحریم ها.

###

این ترجمه جهت رفاه خواننده ارائه شده است و فقط باید متن اصلی انگلیسی را معتبر دانست.