اعمال تحریم های ایالات متحده علیه یک شبکه چند ملیتی حامی برنامه های توسعه پهپادی ایران

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا 

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه 

جهت انتشار فوری 

بیانیه متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه 

۱۹ سپتامبر۲۰۲۳ 

۲۸ شهریور ۱۴۰۲ 

اعمال تحریم های ایالات متحده علیه یک شبکه چند ملیتی حامی برنامه های توسعه پهپادی ایران 

امروز، ایالات متحده آمریکا شبکهای متشکل از ۱۱ فرد و نهاد را در چهار کشور که از صنعت هواپیمای بدون سرنشین (پهپاد) و صنعت هواپیماسازی نظامی ایران حمایت می کنند، مورد تحریم قرار می دهد. 

این شبکه مسئول فعالیت های تدارک و نگهداری در عملیات پشتیبانی از پهپاد و تولید هواپیماهای نظامی شرکت صنایع هواپیماسازی ایران (هسا) است. 

در سپتامبر ۲۰۰۸، هسا به دلیل قرار داشتن تحت مالکیت و یا کنترل وزارت دفاع و تدارکات نیروهای مسلح ایران تحریم گردید. این شبکه شامل سه شخص مستقر در جمهوری اسلامی ایران، دو شخص حقیقی و یک نهاد مستقر در جمهوری خلق چین، سه نهاد مستقر در فدراسیون روسیه و دو شخص مستقر در ترکیه است.  

تهیه، توسعه و تکثیر پهپاد توسط ایران، موجب بی ثباتی در منطقه خاورمیانه شده و از جنگ بیدلیل و غیر موجه روسیه علیه اوکراین حمایت میکند. ایالات متحده به استفاده از هر ابزاری که در اختیار دارد جهت برهم زدن این تلاش ها ادامه خواهد داد و با متحدان و شرکای خود جهت پاسخگو قرار دادن ایران در قبال اقدامات خود همکاری خواهد نمود.  

برای اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه نمایید.