تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه شبکه تدارکات نظامی ایران

وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا

دفتر سخنگوی وزارت امور خارجه

جهت انتشار فوری

بیانیه وزیر آنتونی جی. بلینکن

۲۰ آپریل ۲۰۲۳

۳۱ فروردین ۱۴۰۲

تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه شبکه تدارکات نظامی ایران 

ایالات متحده قاطعانه  به مختل کردن برنامه های نظامی ایران و شبکه های تدارکاتی آن متعهد است. ما  عناصر یک شبکه تدارکات نظامی ایران شامل یک فرد و شش نهاد را تحریم می کنیم. این عوامل مستقر در ایران، جمهوری خلق چین و مالزی، از فعالیت های تدارکاتی شرکت الکترونیک ایرانی پسنا «پردازان سيستم نماد آرمان» که مورد تحریم ایالات متحده قرار دارد و مرتبط با وزارت دفاع و تدارکات نیروهای مسلح ایران  است، پشتیبانی کرده اند. این شبکه برای پسنا این امکان را فراهم کرده است که قطعات الکترونیکی، از جمله قطعات مورد استفاده در هواپیماهای بدون سرنشین (پهپادها) را از تامین کنندگان خارجی عمدتا مستقر در جمهوری خلق چین تهیه نماید. تکثیر تسلیحاتی ایران به بی ثباتی خاورمیانه و فراتر از آن می انجامد و ما به همکاری با متحدان و شرکا برای مقابله با چنین فعالیت‌ هایی ادامه خواهیم داد.

این اقدامات بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲انجام می شود که تکثیر کنندگان سلاح‌ های کشتار جمعی و ابزار تحویل آنها را هدف قرار می‌ دهد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اقدام امروز، لطفاً به بیانیه مطبوعاتی وزارت خزانه داری مراجعه نمایید.