ایالات متحده حملات در لندن را محکوم می کند

بیانیه مطبوعاتی

هتر نوئرت

سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده

۳ ژوئن ۲۰۱۷

ایالات متحده این حملات بزدلانه را که شهروندان بی گناه را در لندن هدف گرفتند، محکوم می کند. ما می دانیم که پلیس در حال حاضر این حملات را تروریستی می داند. ایالات متحده آماده ارائه هرگونه یاری رسانی که مقامات بریتانیا درخواست کنند، می باشد.
ما به یاد خانواده ها و عزیزان قربانیان هستیم. ما برای مصدومان این حملات آرزوی بهبودی سریع داریم. همه آمریکاییان در حمایت از مردم بریتانیا در کنار آنها ایستاده اند.