ایالات متحده پیشتاز اهداکنندگان کمکهای بشردوستانه

A relief worker looks over boxes of aid provided by the U.S. on November 14, 2013 in Leyte, Philippines.

وقتی بلایای طبیعی و فجایع بشری باعث می شوند که میلیونها انسان خانه شان را از دست بدهند و یا از کاشانه شان فرار کنند، ایالات متحده بیشتر از هر کشور دیگری به یاریشان می شتابد.
این وضعیت دهه هاست که اینگونه بوده و امروز نیز چنین است. کاهش رنج انسانی و کمک به پناهندگان سنگ بنای سیاست امنیت ملی ایالات متحده را تشکیل می دهد.
تنها در سال مالی ۲۰۱۷ ایالات متحده از طریق دفتر جمعیت، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه، آژانس توسعه بین المللی ایالات متحده و سایر سازمانها بیش از ۸ میلیارد دلار کمک بشردوستانه اهدا کرده است.

ایالات متحده با اهدای ۱/۵ میلیارد دلار در سال گذشته، سخاوتمندترین تامین کننده کمک ها برای کار حیاتی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان است. این کمک بر برآورده کردن نیاز پناهندگان و افرادی که به اجبار خانه شان را ترک کرده اند، در مکانی در نزدیکی خانه شان، تاکید دارد، تا زمانی که بتوانند با امنیت و به انتخاب خودشان به خانه بازگردند.
سایر سازمانهای بشردوستانه ای که در سال مالی ۲۰۱۷ از دفتر جمعیت، پناهندگان و مهاجرت وزارت امور خارجه کمک دریافت کردند عبارتند از: کمیته بین المللی صلیب سرخ ( ۴۱۵ میلیون دلار) ؛ یونیسف ( ۲۱۷ میلیون دلار ) ؛ سازمان بین المللی مهاجرت ( ۲۵۹ میلیون دلار ) ؛ و سایر شرکای غیردولتی و بین المللی، از جمله کمیته بین المللی نجات، Mercy Corps و Catholic Relief Services.