سخنرانی سفیر هیلی درباره خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل، اثرات و گامهای بعدی

سفیر نیکی هیلی

نماینده دائم ایالات متحده در سازمان ملل

واشنگتن دی. سی

۱٨ ژوییه ٢۰۱٨

گزیده هایی از سخنان سفیر هیلی در بنیاد هریتج درباره “خروج ایالات متحده از شورای حقوق بشر سازمان ملل، اثرات و گامهای بعدی”

سازمان ملل متحد با هدفی اصیل ایجاد شد؛ برای ترویج صلح و امنیت براساس عدالت، حقوق برابر، و خودمختاری مردم. اما این سازمان اعضای بسیاری دارد که رهبرانشان کاملا مخالف آن هدف هستند. وقتی چنین اتفاقی می افتد، بسیاری از کشورهای پاک نیت به امید رسیدن به توافقی با این کشورها موضعی بی طرف می گیرند. آنها عملا اجازه می دهند که رژیم های دیکتاتوری و اقتدارگر کنترل دستور کار را در دست بگیرند.
قطعنامه ها آنقدر ضعیف می شوند که معنای خود را از دست می دهند – یا علنا ضد دموکراتیک می شوند. به نام ایجاد اجماع، شفافیت اخلاقی قربانی نیاز برای آرام کردن ظالمان می شود. 

 در ماه دسامبر و ابتدای این سال، مردم ایران در تظاهراتی مسالمت آمیز علیه حکومت وحشتناکشان به خیابانها آمدند. حکومت ایران پاسخ اعتراضات را با ضرب و شتم، دستگیری و کشتار داد. شورای حقوق بشر سکوت کرد.
در چنین شرایطی برای ایالات متحده ضروری است که ما از قدرت صدایمان برای دفاع از ارزشهایمان استفاده کنیم. خروج ما از شورای حقوق بشر به آن معنا نیست که ما از مبارزه خود برای اصلاحات [در سازمان ملل] دست کشیده ایم.